Verbeteren van therapietrouw kan rol spelen bij het beteugelen van groeiende hypertensiecijfers

september 2023 Coaching Cardiovasculair Willem van Altena
Heart health concept. A heart shape on an electrocardiogram with a stethoscope. Slight blue tone. You may also like:

Onder de naam Resistant HYpertension: MEasure to ReaCh Targets (RHYME-RCT) is tussen 2017 en 2022 een klinische studie uitgevoerd die erop gericht was om therapietrouw onder mensen met hoge bloeddruk te verbeteren. Een kwart van de Nederlanders heeft hypertensie, en dat aantal neemt gestaag toe.  In naar schatting in 10 tot 15% van deze gevallen lukt het niet om de aandoening onder controle te krijgen met geneesmiddelen. Dat zorgt voor een grotere kans op cardiovasculaire aandoeningen. Gebrekkige therapietrouw is een van de oorzaken achter dit probleem.

De studie werd geleid door wetenschappers van ErasmusMC in Rotterdam. Bij de studie zijn concentratie van bloeddrukverlagende medicatie gemeten met behulp van een vingerprik. Indien een geneesmiddel niet was ingenomen, is feedback gegeven specifiek gericht op de onderliggende oorzaak.

De studie kon niet worden voltooid omdat het niet lukte om genoeg patiënten te includeren. De reden daarvoor is dat bij een groot deel van de patiënten de informatie over de studie al genoeg aanzet vormde om de therapietrouw te verbeteren. En daarmee voldeden ze niet langer aan de inclusiecriteria.

Extra aandacht

Er werden uiteindelijk 100 patiënten in de studie opgenomen. De helft van deze patiënten –de interventiegroep- kreeg feedback, de andere helft –de controlegroep- niet. Maar na een jaar bleek de bloeddrukregulatie bij beide groepen sterk verbeterd te zijn. De onderzoekers vermoeden dat de extra aandacht op het belang van therapietrouw tijdens deelname aan de studie al een positief effect had gehad. Wel leek de therapietrouw sterker verbeterd te zijn in de interventiegroep. 

Referentie

Persbericht ZonMW