Adverteerders en partners

Het Nederlands Tijdschrift voor Leefstijlgeneeskunde (NTvL) beoogt op een snelle en goed toegankelijke wijze de actuele ontwikkelingen in de leefstijlgeneeskunde te volgen en objectieve, praktijkgerichte bij- en nascholing te bieden aan HBO/WO- en academische medische professionals klinisch werkzaam binnen dit veld, waardoor de kennis en awareness over leefstijlgeneeskunde worden bevorderd. De inhoud is peer reviewed en wordt aangestuurd door een onafhankelijke hoofdredactieraad (HRR).

Het tijdschrift verschijnt in 2024 zesmaal per jaar in gedrukte vorm en wordt online geplaatst op deze website. De NTvL e-newsletter verschijnt 12 keer per jaar in 2024.

Bekijk onze 2024-tariefkaart voor adverteren en overige uitingen hier

U heeft een goed product dat bekendheid verdient? Of een organisatie/initiatief dat onder de aandacht moet worden gebracht? Wij helpen u graag verder!

Contact opnemen