Disclaimer en voorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden

Door deze site te gebruiken, geeft u aan dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met al deze algemene voorwaarden, gebruik deze site dan niet! Medsuna BV (voortaan: “Medsuna”) kan deze Algemene Voorwaarden te allen tijde herzien en bijwerken. Als u onze websites blijft gebruiken, betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert.

Download- en gebruiksrechten van pdf-bestanden

De pdf-versies van artikelen uit Medsuna-publicaties, zoals te vinden op deze website, kunnen alleen worden gedownload voor persoonlijk gebruik. U mag een enkele kopie van onze inhoud bekijken of downloaden, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het is ten strengste verboden om deze bestanden en hun inhoud te gebruiken voor commerciële doeleinden, voor verdere publicatie (in gedrukte of digitale vorm) of voor verdere verspreiding. Inbreuk op deze gebruiksovereenkomst is in strijd met de Nederlandse auteurswet (https://wetten.overheid.nl/BWBR0001886/2018-10-11) en kan leiden tot gerechtelijke stappen.

Disclaimer

De inhoud van deze website, zoals tekst, afbeeldingen en ander materiaal, is auteursrechtelijk beschermd en uitsluitend voor informatieve doeleinden. Inhoud op onze website is niet bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Vraag altijd advies aan uw arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener als u vragen heeft over een medische aandoening. Negeer nooit professioneel medisch advies en stel het zoeken niet uit vanwege iets dat u op een website hebt gelezen!
Als u denkt dat u een medisch noodgeval heeft, bel dan onmiddellijk uw arts of het Europese noodnummer 112. Medsuna adviseert of onderschrijft geen specifieke tests, artsen, producten, procedures, meningen of andere informatie die op onze websites kan worden vermeld. Vertrouwen op enige informatie die door Medsuna, werknemers van Medsuna of anderen op onze websites wordt weergegeven op uitnodiging van Medsuna of andere bezoekers van onze websites, is uitsluitend op eigen risico.

Abonnementsvoorwaarden

Algemene informatie

Contactgegevens klantenservice Nederlands Tijdschrift voor Leefstijlgeneeskunde (NTvL): Ariez BV (Kvk nummer: 84476966; voor Medsuna gelden de algemene voorwaarden van Ariez BV: zie hier.

NTvL
Westzijde 22
1506 EE Zaandam
Telefoon: 075 757 26 63 (op werkdagen van 9.00 tot 17.30 uur)
E-mail: abon@medsuna.nl

Service-informatie

Combi-abonnementen (digitaal + gedrukte versie) kunnen per nummer ingaan voor een heel jaargang. Voor het beëindigen van een combi-abonnement geldt een opzegtermijn van 3 maanden vóór afloop van de abonnementsperiode.
Digitale abonnementen gaan in op het moment van registratie. Voor het beëindigen van een digitaal abonnement geldt een opzegtermijn van 1 maand vóór afloop van de abonnementsperiode.
Zonder wederopzegging worden abonnementen na de eerste abonnementsperiode omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Inning van het abonnementsgeld blijft gelijk aan de periode waarvoor het abonnement is aangegaan. Na omzetting van het abonnement naar onbepaalde tijd geldt een opzegtermijn van 3 maanden voor een combi-abonnement en 1 maand voor een digitaal abonnement vanaf de dag dat de opzegging Medsuna heeft bereikt. Eventueel te veel vooruitbetaald abonnementsgeld wordt teruggestort.

Abonnementsvormen

Het Nederlands Tijdschrift voor Leefstijlgeneeskunde heeft twee abonnementsvormen. Word nu abonnee. De genoemde tarieven gelden voor bedrijven, instellingen en zorgprofessionals.

Digitaal

Onbeperkt toegang tot alle artikelen op ntvl.nl.
Prijs: € 75,00 per jaar.

Gedrukte versie + digitaal

Zesmaal per jaar het Nederlands Tijdschrift voor Leefstijlgeneeskunde bezorgd op het aangegeven adres.
Onbeperkt toegang tot alle artikelen op ntvl.nl.
Prijs: € 145,00 per jaar (incl. verzendkosten).

Betaling

Betaling geschiedt bij eerste registratie online via Mollie Payments. Vervolg betaling op geleide van factuur.

Verhuizing

Wanneer u gaat verhuizen, kunt u uw adresgegevens zelf aanpassen in de ‘Mijn Account’-omgeving op ntvl.nl.

Opzeggen

Opzeggen kan schriftelijk of per e-mail.

Medsuna BV
NTvL
Westzijde 22
1506 EE Zaandam
E-mail: abon@medsuna.nl

Vermeld bij opzegging van het combi-abonnement altijd het adres waarop het NTvL wordt bezorgd en bij opzegging van het digitaal abonnement uw gebruikersnaam.

Voor het beëindigen van een combi-abonnement geldt een opzegtermijn van 3 maanden vóór afloop van de abonnementsperiode. Na omzetting van het abonnement naar onbepaalde tijd geldt een opzegtermijn van 3 maanden vanaf de dag dat de opzegging Medsuna heeft bereikt. Voor het digitale abonnement geldt een opzegtermijn van 1 maand.
Het eventueel te veel vooruitbetaald abonnementsgeld wordt teruggestort.

Privacystatement

Wij maken u erop attent dat de aan ons verstrekte persoonsgegevens zoals naam, (e-mail)adres en telefoonnummers worden opgenomen in het gegevensbestand van Medsuna. Zie voor meer informatie ons privacystatement.