Privacy

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons en waarderen dat zeer. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en achten het van groot belang zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel, wanneer u zich abonneert, registreert, onze website bezoekt of van onze diensten gebruikmaakt. Ook kunt u lezen hoe wij uw persoonsgegevens beschermen en hoe u deze persoonsgegevens kunt inzien, controleren, corrigeren, toevoegen, aanvullen of verwijderen. Ook heeft u het recht om ons te verzoeken uw gegevens over te dragen aan een door u gekozen organisatie (bijvoorbeeld omdat u elders een abonnement op een soortgelijke medisch periodiek wilt nemen).

Door onze website te bezoeken geeft u aan deze privacyverklaring te accepteren.

Persoonsgegevens

De NTvL-website heeft een open en gesloten gedeelte. Om toegang te krijgen tot het gesloten gedeelte en/of bepaalde diensten worden persoonlijke gegevens gevraagd, maakt de gebruiker een account aan en ontvangt een inlognaam en wachtwoord. Met deze inloggegevens heeft de gebruiker toegang tot gedeelten van de website waartoe de gebruiker gerechtigd is.

Bij de registratie voor toegang tot de website maakt u een account aan. De gegevens in dit account gebruiken wij om te bepalen welke vorm van toegang tot de website u krijgt. Hierbij houden wij rekening met de NTVL doelstellingen, de Code Publieksreclame Geneesmiddelen en Gedragscode Geneesmiddelenreclame.

Via de registratie kunt u zich indien u tot de doelgroep behoort ook abonneren op het papieren tijdschrift en/of registreren voor onze NTVL-mailnieuwsbrief.

De persoonsgegevens die wij verzamelen, kunnen zijn:

Gebruik persoonsgegevens

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens om een door u aangevraagde dienst te kunnen leveren of een transactie uit te kunnen voeren die u heeft aangevraagd.

Ook gebruiken wij deze gegevens ten behoeve van beveiliging en voor controle op misbruik en/of oneigenlijk gebruik van onze website, producten en diensten die toegankelijk zijn via uw account. Of om het gebruik van onze website aan te passen aan uw specifieke voorkeuren of interesses.

Ook kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor de verdere ontwikkeling en verbetering van onze website, het papieren tijdschrift, gerelateerde producten of diensten van het NTVL en het doen van marktonderzoek.

COOKIES

Onze site, https://www.ntvl.nl (hierna: “de site”) maakt gebruik van cookies en andere gerelateerde technologieën (gemakshalve worden alle technologieën “cookies” genoemd). Cookies worden ook geplaatst door derden die we hebben ingeschakeld. In het document te benaderen via onderstaande link informeren we u over het gebruik van cookies op onze site.

https://www.ntvl.nl/cookiebeleid-eu

VERWERKINGSGRONDSLAGEN

Medsuna verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, zoals voorgeschreven wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 1. Uitvoeren van overeenkomsten
  Dit geldt voor persoonsgegevens die wij verwerken van opdrachtgevers, abonnees, onderaannemers en leveranciers met wie wij een overeenkomst hebben gesloten ter deelname aan onze medische publicaties (print en/of online) en/of de ontwikkeling/vervaardiging van maatwerk publicaties (print en/of online).
 2. Gerechtvaardigd belang
  Medsuna heeft een gerechtvaardigd belang om klanten te werven en relaties te onderhouden en daarvoor persoonsgegevens te verzamelen.
 3. Toestemming van betrokkenen
  Voor het gebruik van (analytische) cookies vragen wij toestemming aan de betrokkenen.4.
 4. Voldoen aan wettelijke verplichting
  Medsuna dient persoonsgegevens te verwerken vanwege een aantal wettelijke verplichtingen, zoals de Fiscale Bewaarplicht, de Invorderingswet 1990 en de wet op de Identificatieplicht

Voor het uitvoeren van onze overeenkomsten met onze opdrachtgevers maken we gebruik van derde partijen voor het verwerken en opslaan van sommige gegevens (subverwerkers). Ter bescherming van uw gegevens en om aan de AVG te voldoen wisselen wij gegevens uit en laten we deze gegeven uitsluitend verwerken, bewerken en/of opslaan door subverwerkers waarmee wij Verwerkersovereenkomsten aangaan. Daarnaast zorgen wij er waar mogelijk voor dat deze subverwerkers alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER = de Europese Unie, Liechtenstein en IJsland) gegevens opslaan of dat zij de geldende EU Model Standard Clauses volgen. EU Model Standard Clauses zijn standaardovereenkomsten van de Europese Unie waarmee een organisatie zich ertoe verbindt de geldende regels van de Europese Unie betreffende de AVG te volgen en te respecteren. Organisaties buiten de Europese Unie die zijn aangesloten bij het Data Privacy Framework van de Europese Unie geven aan dat zij de geldende regels van de Europese Unie betreffende de AVG volgen en respecteren en komen zodoende ook in aanmerking om te fungeren als subverwerkers voor Medsuna.

Cookies

Onze site, https://www.ntvl.nl (hierna: “de site”) maakt gebruik van cookies en andere gerelateerde technologieën (gemakshalve worden alle technologieën “cookies” genoemd). Cookies worden ook geplaatst door derden die we hebben ingeschakeld. In het document te benaderen via onderstaande link informeren we u over het gebruik van cookies op onze site.
https://www.ntvl.nl/cookiebeleid-eu

Verwerkingsgrondslagen

Medsuna verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, zoals voorgeschreven wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 1. Uitvoeren van overeenkomstenDit geldt voor persoonsgegevens die wij verwerken van opdrachtgevers, abonnees, onderaannemers en leveranciers met wie wij een overeenkomst hebben gesloten ter deelname aan onze medische publicaties (print en/of online) en/of de ontwikkeling/vervaardiging van maatwerk publicaties (print en/of online).
 2. Gerechtvaardigd belangMedsuna heeft een gerechtvaardigd belang om klanten te werven en relaties te onderhouden en daarvoor persoonsgegevens te verzamelen.
 3. Toestemming van betrokkenenVoor het gebruik van (analytische) cookies vragen wij toestemming aan de betrokkenen.
 4. Voldoen aan wettelijke verplichtingMedsuna dient persoonsgegevens te verwerken vanwege een aantal wettelijke verplichtingen, zoals de Fiscale Bewaarplicht, de Invorderingswet 1990 en de wet op de Identificatieplicht.

Ontvangers van gegevens

Voor het uitvoeren van onze overeenkomsten met onze opdrachtgevers maken we gebruik van derde partijen voor het verwerken en opslaan van sommige gegevens (subverwerkers). Ter bescherming van uw gegevens en om aan de AVG te voldoen wisselen wij gegevens uit en laten we deze gegeven uitsluitend verwerken, bewerken en/of opslaan door subverwerkers waarmee wij Verwerkersovereenkomsten aangaan. Daarnaast zorgen wij er waar mogelijk voor dat deze subverwerkers alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER = de Europese Unie, Liechtenstein en IJsland) gegevens opslaan of dat zij de geldende EU Model Standard Clauses volgen. EU Model Standard Clauses zijn standaardovereenkomsten van de Europese Unie waarmee een organisatie zich ertoe verbindt de geldende regels van de Europese Unie betreffende de AVG te volgen en te respecteren. Organisaties buiten de Europese Unie die zijn aangesloten bij het Data Privacy Framework van de Europese Unie geven aan dat zij de geldende regels van de Europese Unie betreffende de AVG volgen en respecteren en komen zodoende ook in aanmerking om te fungeren als subverwerkers voor Medsuna.

Hoe lang bewaart Medsuna uw persoonsgegevens?

Medsuna  bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacystatement genoemde doelen te bereiken. Wij volgen hierbij de wettelijk bewaartermijnen i.v.m. de AVG (zie bijlage Bewaartermijnen gegevens i.v.m. AVG).

Abonnement papieren tijdschrift

Indien u zich abonneert op het papieren tijdschrift gebruiken wij u BIG-gegevens, NAW-gegevens, uw gegevens over uw beroep en werkplek en eventueel betalingsgegevens om u het tijdschrift toe te sturen, uw abonnement verder te registreren en af te handelen en u hiervan op de hoogte te houden.

Nieuwsbrief

Met uw toestemming kunnen wij persoonsgegevens die wij via onze website hebben verzameld, gebruiken om u op de hoogte te stellen van NTVL-producten of -diensten. Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden hierover willen informeren en over producten en/of diensten van onze partners. Bij de registratie wordt uw e-mailadres toegevoegd aan de lijst van abonnees op de nieuwsbrief.

Contactformulier

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard.

Reageren op een artikel of blog

Wanneer u wenst te reageren op onze blogartikelen of op een artikel uit het tijdschrift gebeurt dat onder vermelding van uw naam, beroep en werkplek. Het NTVL kiest bewust voor deze vorm van reageren, om de kwaliteit en waarde van een reactie te verhogen.

E-mails versturen naar vrienden of collega’s

Op bepaalde delen van de website kunt u links of berichten sturen naar uw collega’s. De e-mailadressen van collega’s die u ingeeft, worden alleen gebruikt om hen in uw naam inlichtingen te verstrekken.

Verstrekking van persoonsgegevens

Indien de uitvoering van een dienst hierom vraagt, bijvoorbeeld bij de verzending van het papieren tijdschrift of de verzending van de e-mailnieuwsbrief, worden uw persoonsgegevens gedeeld met de uitvoerende partij.

Uw identificeerbare persoonlijke gegevens kunnen ook worden gedeeld in de volgende gevallen:
• indien verstrekking noodzakelijk is op basis van wettelijke doeleinden;
• indien verstrekking noodzakelijk in het kader van een bedrijfsaudit of ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van klanten en gebruikers van de website;
• indien er sprake is van verkoop, afstand of elke andere overdracht van de commerciële exploitatie van de gehele of delen van de website waaraan gegevens gekoppeld zijn.

In overige gevallen verstrekken wij uw identificeerbare persoonsgegevens nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden. Persoonlijke gegevens kunnen wel in geconsolideerde vorm worden uitgewisseld met derden voor analyse doeleinden. In dit geval zijn de gegevens zijn niet herleidbaar naar individuele personen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, aanvullen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt.

E-mail nieuwsbrief

Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Accountgegevens

Op uw accountpagina kunt u uw persoonsgegevens  inzien, controleren en zo nodig corrigeren of aanvullen. U kunt ook contact opnemen met de  Privacy Officer en een verzoek indienen om persoonsgegevens die via onze website zijn verzameld te controleren, te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Als u uzelf volledig  uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u ook contact opnemen met de Privacy Officer).

Inzage, wijziging, verwijderen of afschermen van persoonsgegevens

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Medsuna  van u verzamelt en gebruikt, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Tevens heeft u het recht:

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar of gegevensoverdracht sturen naar privacy@medsuna.nl. We reageren binnen vier weken op uw verzoek. Heeft u een klacht over de wijze waarop Medsuna uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u dit melden bij privacy@medsuna.nl.  Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hen bereiken via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Veiligheid

Wij gebruiken diverse beveiligingstechnologieën en procedures om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang, onrechtmatig gebruik, verspreiding, verlies of vernietiging.

Websites van derden

Onze website kan koppelingen naar andere websites bevatten. Deze verklaring is niet van toepassing op de inhoud, beveiliging of handelwijze met betrekking tot privacy van andere websites. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Informatie over het beleid omtrent privacy en veiligheid kunt u op desbetreffende sites vinden.

Wijzigingen in privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De meest actuele versie is steeds te vinden op de website. Wij raden u aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

VRAGEN

Als u vragen of opmerkingen heeft over bovenstaande, dan kunt u contact met ons opnemen:

Medsuna BV
Westzijde 22
1506 EE ZAANDAM
075-642 94 20
privacy@medsuna.nl