Trends in Trials

De korte- en langetermijneffecten van een leefstijlinterventie bij kinderen met psychiatrische problematiek: een ‘randomized controlled trial’

NTvL - jaargang 2, nummer 2, april 2024

drs. E.M.A. van Tetering , dr. J.B. Muskens , dr. J. Deenik , prof. dr. W.G. Staal , dr. H. Klip

SAMENVATTING

Een aanzienlijk aantal Nederlandse kinderen kampt met een ongezonde leefstijl, gekenmerkt door een ongezond voedingspatroon, gebrek aan lichamelijke activiteit, overmatig gebruik van schermen en slaapproblemen. Het is bekend dat deze ongezonde leefstijl op de korte en lange termijn ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken. Kinderen met psychische aandoeningen, zoals autisme, ADHD, depressie en angst, hebben zelfs nog vaker te maken met een ongezonde leefstijl en slechte fysieke gezondheid. Helaas is er tot op heden geen onderzoek gedaan naar interventies voor deze specifieke groep kinderen. Hierdoor ontbreken richtlijnen of behandelprogramma’s die effectieve ondersteuning bieden voor kinderen met psychische problematiek en een ongezonde leefstijl. Een recent ontwikkelde interventie genaamd Movementss, biedt een multidisciplinaire behandeling die gericht is op het verbeteren van de leefstijlproblematiek bij deze populatie. Dit artikel beschrijft de achtergrond, het onderzoeksontwerp en de methoden van een lopend gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek (RCT) waarin de kortetermijn-(12 weken) en langetermijneffecten (1 jaar) van de Movementss-interventie worden vergeleken met ‘care as usual’ (CAU).

(NED TIJDSCHR LEEFSTIJLGENEESKD 2024;2(2):80–3)

Lees verder

Een immuunondersteunend dieet als aanvullende therapie bij de behandeling van kinderen met pinda-/notenallergie: de DIAMETER-studie

NTvL - jaargang 2, nummer 1, maart 2024

O. Benjamin RD BSc, C. den Elzen MSc, E.C.A.M. van Esch PhD, dr. B.J. Vlieg-Boerstra

SAMENVATTING

De rol van goede voeding staat in toenemende mate in de belangstelling bij de behandeling van chronische immuunziekten. Voeding als aanvullende therapie bij de behandeling van allergische ziekten is echter, naast het elimineren van allergene voedingsmiddelen, nog nauwelijks onderzocht. Een groep internationale allergiediëtisten heeft bekeken welke bewijzen er in de literatuur al zijn over de relatie tussen voedingsstoffen, voedingsmiddelen en voedingspatronen enerzijds, en immuunfuncties, algehele gezondheid, de darmdoorlaatbaarheid en het microbioom anderzijds. Hierop gebaseerd werd een immuunondersteunend dieet ontwikkeld en gepubliceerd. In het OLVG wordt op dit moment onderzoek gedaan bij allergische kinderen met pinda- en/of notenallergie (DIAMETER-studie).

LEEFSTLIJLGENEESKD 2024;2(1):35–7)

Lees verder

HET BEVORDEREN VAN HET IMMUUNSYSTEEM DOOR TIJDSGEBONDEN ETEN (TIGER): HET STUDIEPROTOCOL

NTvL - 2023, nummer 3, oktober 2023

drs. S. Majait , drs. R.W.M. Kempkes , dr. A.E. Neele , ir. dr. J. Van den Bossche , prof. dr. M. Nieuwdorp , prof. dr. M.P.J. de Winther , dr. M.R. Soeters

SAMENVATTING

Slagaderverkalking is de belangrijkste onderliggende oorzaak van hart- en vaatziekten. Klinische studies, zoals de CANTOS- en COLCOT-studie, hebben aangetoond dat het reduceren van ontsteking aanvullende waarde heeft naast lipidenverlagende medicatie voor het verminderen van het risico op hart- en vaatziekten. Bovendien blijken veranderingen in leefstijl, zoals dieet, zeer effectief in het verminderen van het risico op hart- en vaatzieken. Deze studie bekijkt het effect van tijdsgebonden eten, een vorm van vasten op het immuunsysteem (‘promoting immune health by time-restricted eating’: TIGER) van vrijwilligers met metabool syndroom (zoals overgewicht) en gezonde vrijwilligers.

(NED TIJDSCHR LEEFSTIJLGENEESKD 2023;1(3):152–5)

Lees verder

DE NURSE-LED GILL E-HEALTH-INTERVENTIE VOOR SOMATISCHE SCREENING EN LEEFSTIJLBEVORDERING BIJ MENSEN MET EEN ERNSTIGE PSYCHIATRISCHE AANDOENING

NTvL - 2023, nummer 2, september 2023

M.M. Hoogervorst MSc, dr. E. Krijnen-de Bruin , prof. dr. N. Boonstra , dr. M.C. Adriaanse , prof. dr. B. van Meijel

SAMENVATTING

Mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) hebben een sterk verminderde levensverwachting in vergelijking met de algemene populatie, vooral veroorzaakt door fysieke aandoeningen. Een ongezonde leefstijl speelt een belangrijke rol in de verminderde levensverwachting bij mensen met EPA. Ter bevordering van de fysieke gezondheid van deze doelgroep is de nurse-led e-health-interventie GILL (Gezondheid in Lichaam en Leefstijl) ontwikkeld voor somatische screening en het stimuleren van een gezonde(re) leefstijl. Door het uitvoeren van een cluster-gerandomiseerde studie (RCT) wordt onderzocht of de GILL e-health-interventie effectiever is dan de standaardzorg in het verbeteren van de fysieke gezondheid en leefstijl van mensen met EPA. De primaire uitkomstmaat van deze studie is de score voor de ernst van het metabool syndroom. Naast de RCT wordt een procesevaluatie uitgevoerd om de implementatie en de ervaringen van zowel de deelnemende cliënten als de hulpverleners met de GILL-interventie systematisch te evalueren.

(NED TIJDSCHR LEEFSTIJLGENEESKD 2023;2:102–5)

Lees verder

ONDERSTEUNING VOOR AMBULANTE LEEFSTIJLINTERVENTIES (GOAL!) BIJ EEN ERNSTIGE PSYCHIATRISCHE AANDOENING: EEN QUASI-EXPERIMENTEEL STUDIEPROTOCOL

NTvL - 2023, nummer 1, mei 2023

C.R. Noortman-van Meteren MSc, M.M.E. van Schothorst MSc, N.M. den Bleijker MSc, ir. B. Braakhuis-Keuning , dr. J. Deenik

SAMENVATTING

Er is op dit moment geen structurele leefstijlondersteuning in de ambulante zorg voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Gecombineerde Ondersteuning bij Ambulante Leefstijlinterventies (GOAL!) biedt integrale multidisciplinaire ondersteuning gericht op een duurzame gedragsverandering in leefstijl. Deze studie evalueert de effectiviteit en implementatie van het GOAL!-programma.

(NED TIJDSCHR LEEFSTIJLGENEESKD 2023;1:43–6)

Lees verder