Trends in Trials

HET BEVORDEREN VAN HET IMMUUNSYSTEEM DOOR TIJDSGEBONDEN ETEN (TIGER): HET STUDIEPROTOCOL

NTvL - 2023, nummer 3, oktober 2023

drs. S. Majait , drs. R.W.M. Kempkes , dr. A.E. Neele , ir. dr. J. Van den Bossche , prof. dr. M. Nieuwdorp , prof. dr. M.P.J. de Winther , dr. M.R. Soeters

SAMENVATTING

Slagaderverkalking is de belangrijkste onderliggende oorzaak van hart- en vaatziekten. Klinische studies, zoals de CANTOS- en COLCOT-studie, hebben aangetoond dat het reduceren van ontsteking aanvullende waarde heeft naast lipidenverlagende medicatie voor het verminderen van het risico op hart- en vaatziekten. Bovendien blijken veranderingen in leefstijl, zoals dieet, zeer effectief in het verminderen van het risico op hart- en vaatzieken. Deze studie bekijkt het effect van tijdsgebonden eten, een vorm van vasten op het immuunsysteem (‘promoting immune health by time-restricted eating’: TIGER) van vrijwilligers met metabool syndroom (zoals overgewicht) en gezonde vrijwilligers.

(NED TIJDSCHR LEEFSTIJLGENEESKD 2023;1(3):152–5)

Lees verder

DE NURSE-LED GILL E-HEALTH-INTERVENTIE VOOR SOMATISCHE SCREENING EN LEEFSTIJLBEVORDERING BIJ MENSEN MET EEN ERNSTIGE PSYCHIATRISCHE AANDOENING

NTvL - 2023, nummer 2, september 2023

M.M. Hoogervorst MSc, dr. E. Krijnen-de Bruin , prof. dr. N. Boonstra , dr. M.C. Adriaanse , prof. dr. B. van Meijel

SAMENVATTING

Mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) hebben een sterk verminderde levensverwachting in vergelijking met de algemene populatie, vooral veroorzaakt door fysieke aandoeningen. Een ongezonde leefstijl speelt een belangrijke rol in de verminderde levensverwachting bij mensen met EPA. Ter bevordering van de fysieke gezondheid van deze doelgroep is de nurse-led e-health-interventie GILL (Gezondheid in Lichaam en Leefstijl) ontwikkeld voor somatische screening en het stimuleren van een gezonde(re) leefstijl. Door het uitvoeren van een cluster-gerandomiseerde studie (RCT) wordt onderzocht of de GILL e-health-interventie effectiever is dan de standaardzorg in het verbeteren van de fysieke gezondheid en leefstijl van mensen met EPA. De primaire uitkomstmaat van deze studie is de score voor de ernst van het metabool syndroom. Naast de RCT wordt een procesevaluatie uitgevoerd om de implementatie en de ervaringen van zowel de deelnemende cliënten als de hulpverleners met de GILL-interventie systematisch te evalueren.

(NED TIJDSCHR LEEFSTIJLGENEESKD 2023;2:102–5)

Lees verder

ONDERSTEUNING VOOR AMBULANTE LEEFSTIJLINTERVENTIES (GOAL!) BIJ EEN ERNSTIGE PSYCHIATRISCHE AANDOENING: EEN QUASI-EXPERIMENTEEL STUDIEPROTOCOL

NTvL - 2023, nummer 1, mei 2023

C.R. Noortman-van Meteren MSc, M.M.E. van Schothorst MSc, N.M. den Bleijker MSc, ir. B. Braakhuis-Keuning , dr. J. Deenik

SAMENVATTING

Er is op dit moment geen structurele leefstijlondersteuning in de ambulante zorg voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Gecombineerde Ondersteuning bij Ambulante Leefstijlinterventies (GOAL!) biedt integrale multidisciplinaire ondersteuning gericht op een duurzame gedragsverandering in leefstijl. Deze studie evalueert de effectiviteit en implementatie van het GOAL!-programma.

(NED TIJDSCHR LEEFSTIJLGENEESKD 2023;1:43–6)

Lees verder