SAMENVATTING

Slagaderverkalking is de belangrijkste onderliggende oorzaak van hart- en vaatziekten. Klinische studies, zoals de CANTOS- en COLCOT-studie, hebben aangetoond dat het reduceren van ontsteking aanvullende waarde heeft naast lipidenverlagende medicatie voor het verminderen van het risico op hart- en vaatziekten. Bovendien blijken veranderingen in leefstijl, zoals dieet, zeer effectief in het verminderen van het risico op hart- en vaatzieken. Deze studie bekijkt het effect van tijdsgebonden eten, een vorm van vasten op het immuunsysteem (‘promoting immune health by time-restricted eating’: TIGER) van vrijwilligers met metabool syndroom (zoals overgewicht) en gezonde vrijwilligers.

(NED TIJDSCHR LEEFSTIJLGENEESKD 2023;1(3):152–5)