Maatschappij

WAAROM DE SUIKERTAKS EN BTW-NULTARIEF GROENTE EN FRUIT SNEUVELDEN

NTvL - jaargang 2, nummer 3, juni 2024

dr. L.L. Hagenaars , dr. W.E. Waterlander , dr. C. Dijkstra , dr. J.D. Mackenbach

SAMENVATTING

Het kabinet Rutte IV wilde eind 2021 ‘bezien hoe’ een suikerbelasting en een nultarief btw op groente en fruit konden worden ingevoerd. In februari 2024 moeten we helaas concluderen dat deze plannen het niet hebben gehaald. Nederland had eeuwenlang een suikerbelasting en al decennia een verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken en verschillende btw-tarieven, maar er bestaat veel weerstand om deze instrumenten in te zetten voor volksgezondheidsdoeleinden. Die weerstand komt momenteel niet zozeer vanuit belanghebbende industrieën, maar vanuit belastingexperts die pleiten voor zo simpel mogelijke belastingen. Vanuit een gezondheidsoogpunt vormen belastingen echter een belangrijk beleidsinstrument, omdat ze de preventieparadox van Rose tot uiting brengen, waarbij voor grote groepen een klein effect op het voedingspatroon te verwachten valt. Gezondheidsprofessionals kunnen door hun unieke expertise, geloofwaardigheid, relaties en ervaringen uit de praktijk bijdragen aan het op de juiste momenten doorbreken van de weerstand tegen politieke volksgezondheidsmaatregelen. Het is daarbij belangrijk dat zij de relevante beleidsgeschiedenis en de argumenten van tegenstanders beter begrijpen.

(NED TIJDSCHR LEEFSTIJLGENEESKD 2024;2(3):131–6)

Lees verder

VERSNELLEN VAN IMPLEMENTATIE VAN LEEFSTIJL IN EN VANUIT DE ZORG

NTvL - jaargang 2, nummer 3, juni 2024

dr. A. Knops , M. Verbeek MSc, D. Reijmer MSc, T. Doedens Bsc

INLEIDING

In 2025 is leefstijl integraal onderdeel van de curatieve zorg, naast medicatie en medische ingrepen en technologie. Dat is de missie van de Coalitie Leefstijl in de Zorg. De Coalitie stimuleert en ondersteunt veldpartijen zoals zorg- en patiëntenorganisaties bij het implementeren van leefstijl in de zorg. Dat doet de Coalitie door versnelling te realiseren op verschillende gebieden: onderzoek, financiering, onderwijs, richtlijnen en ondersteuning van zorgverleners en patiënten. In dit artikel worden twee activiteiten uitgelicht: leefstijl in richtlijnen en het implementeren van leefstijl(zorg)loketten.

(NED TIJDSCHR LEEFSTIJLGENEESKD 2024;2(3):137–8)

Lees verder

Update Coalitie Leefstijl in de Zorg: patiënten stimuleren en ondersteunen bij leefstijlverandering

NTvL - jaargang 2, nummer 1, maart 2024

drs. C.F.A. de Moor , drs. Y.E. Spies

INLEIDING

“Leefstijl is onderdeel van passende zorg”, aldus het Integraal Zorgakkoord. Dit is echter een heel algemeen statement. Om hier handelingsperspectief aan te geven voor professionals en patiënten, is het belangrijk dat er in opleidingen en richtlijnen aandacht is voor leefstijl. Dat de financiering van het gesprek over leefstijl of leefstijlinterventies geen drempels opwerpen. En dat patiënten en zorgverleners worden ondersteund bij het voeren van het gesprek en het doorverwijzen. Met zeven teams werkt de Coalitie Leefstijl in de Zorg tot eind 2025 aan deze vraagstukken, om zo ontwikkelingen op dit gebied te ondersteunen, stimuleren en versnellen. De Coalitie wordt gecoördineerd door TNO, in afstemming met het ministerie van VWS. Naast TNO zijn Patiëntenfederatie Nederland, NFU en Vereniging Arts & Leefstijl verantwoordelijk voor de dagelijkse organisatie van de Coalitie.

(NED TIJDSCHR LEEFSTIJLGENEESKD 2024;2(1):31–4)

Lees verder

‘PLANETARY HEALTH’ IS DE BASIS VAN ALLES, DUS OOK VAN LEEFSTIJLGENEESKUNDE

NTvL - 2023, nummer 4, december 2023

A.M. Wijnhoven MSc, S. Tinga BSc, dr. H.R.W. Touw

SAMENVATTING

De klimaatcrisis vormt een toenemende bedreiging voor onze gezondheid. Dit artikel geeft een overzicht van het vakgebied ‘planetary health’ voor alle professionals in de zorg. Het artikel bespreekt negen belangrijke planetaire grenzen en enkele implicaties hiervan voor de menselijke gezondheid. Vervolgens wordt geïllustreerd hoe praktische hulpmiddelen, zoals het Leefstijlroer, kunnen worden gebruikt om klimaatbewuste leefstijladviezen aan patiënten te geven. De zorgsector draagt de verantwoordelijkheid om zich in te zetten tegen de klimaatcrisis. Nederlandse zorgprofessionals kunnen hieraan bijdragen door planetaire gezondheid in hun dagelijkse praktijk te implementeren.

(NED TIJDSCHR LEEFSTIJLGENEESKD 2023;1(4):189–95)

Lees verder

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ALS BASIS VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN LEEFSTIJL IN DE ZORG

NTvL - 2023, nummer 4, december 2023

dr. J.H.M. van Bilsen , drs. M.J. Knapen , dr. J.J.W. Molema

INLEIDING

Passende zorg is zorg op het juiste moment, afgestemd op de behoefte en omstandigheden van de patiënt, en waarover de patiënt en zorgverlener samen beslissen. Passende zorg legt minder de focus op ziekte en behandeling, en meer op de inzet op gezondheid en wat iemand wel kan en wil. Leefstijl vormt een belangrijk onderdeel van passende zorg. Daarom zet de Coalitie Leefstijl in de Zorg zich in om de inzet op gezonde leefstijl in en vanuit de reguliere zorg te vergroten.

Net zoals bij andere aspecten van passende zorg is het ook belangrijk dat leefstijl(zorg) ‘werkt’, dat het bijdraagt aan betere (ervaren) gezondheid, kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg. Om te weten wat werkt en om gestructureerd te onderzoeken wat we nog niet weten, zet de Coalitie Leefstijl in de Zorg een van haar zeven teams in om het thema onderzoek aan te pakken. Team Onderzoek werkt aan het verkleinen van de kennisversnippering in het veld en stelt hiervoor als eerste een Strategische Kennisagenda (SKA) Leefstijl in de Zorg op. Het team wordt geregisseerd door TNO en NFU.

(NED TIJDSCHR LEEFSTIJLGENEESKD 2023;1(4):196–7)

Lees verder

EEN COSCHAP HUISARTSGENEESKUNDE MET FOCUS OP PREVENTIE EN EEN GEZONDE EN DUURZAME LEEFSTIJL: GELEERDE LESSEN

NTvL - 2023, nummer 3, oktober 2023

drs. J. Janmaat

SAMENVATTING

Een synthese van theorie en praktijk aan de hand van een coschap leefstijlgeneeskunde en preventie in de huisartspraktijk door een laatstejaars coassistent/CO2-assistent. Met aandacht voor bevordering van gezondheid op een manier die zowel gezond is voor mens als planeet lijkt een grote maatschappelijke winst te behalen. De rol van de arts als gezondheidsbevorderaar, maar ook de klimaat- en ecologische crisis en daarbij horende negatieve gezondheidseffecten en sociale onrechtvaardigheid, bieden aanknopingspunten voor leefstijlgeneeskunde. De arts als centraal aanspreekpunt in de maatschappij heeft een signalerende, initiërende, coachende en verwijzende functie, ook ten aanzien van het bevorderen van gezondheid via leefstijl. De uitvoering van duurzame leefstijlgeneeskunde en preventie kent vele manieren. In dit coschap werd een aantal overkoepelende lessen geleerd. Ten eerste is een gepersonaliseerde aanpak waarin de mens centraal staat belangrijk. Ten tweede bestaat er een ambivalentie ten aanzien van tijd. Immers, er kan veel in korte tijd, maar een teveel aan klussen in een te korte tijd vormt een barrière. Ten derde kan veel winst worden behaald door te zoeken naar ‘gezondheid co-benefits’, bijvoorbeeld interventies die goed zijn voor gezondheid, goed voor zorgkosten en goed voor milieu. Tot slot is voor toekomstige artsen het aanleren van kennis en vaardigheden ten behoeve van een duurzame en gezonde leefstijl welkom, onder andere omdat een gezonde toekomst voor zowel patiënt als planeet onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

(NED TIJDSCHR LEEFSTIJLGENEESKD 2023;1(3):144–9)

Lees verder

UPDATE COALITIE LEEFSTIJL IN DE ZORG

NTvL - 2023, nummer 3, oktober 2023

dr. J.J.W. Molema , dr. ir. M.J. van Erk , drs. Y.E. Spies

INLEIDING

In maart 2023 gaf de minister van VWS het startsein voor de Coalitie Leefstijl in de Zorg. Deze Coalitie bestaat uit een groeiende verzameling deelnemers die actief is in en om de zorg, in beleid, op het terrein van wetenschap en innovatie of op een andere manier betrokken is bij leefstijl in de zorg. Gedurende de looptijd van de Coalitie, tot eind 2025, wordt u in dit tijdschrift regelmatig op de hoogte gehouden van de werkzaamheden en resultaten van de Coalitie. In dit eerste artikel zetten we uiteen waarom de Coalitie er is, wie betrokken zijn bij de Coalitie, en waar de Coalitie aan werkt en hoe.

(NED TI DSCHR LEEFSTI LGENEESKD 2023;1(3):150–1)

Lees verder