INLEIDING

“Leefstijl is onderdeel van passende zorg”, aldus het Integraal Zorgakkoord. Dit is echter een heel algemeen statement. Om hier handelingsperspectief aan te geven voor professionals en patiënten, is het belangrijk dat er in opleidingen en richtlijnen aandacht is voor leefstijl. Dat de financiering van het gesprek over leefstijl of leefstijlinterventies geen drempels opwerpen. En dat patiënten en zorgverleners worden ondersteund bij het voeren van het gesprek en het doorverwijzen. Met zeven teams werkt de Coalitie Leefstijl in de Zorg tot eind 2025 aan deze vraagstukken, om zo ontwikkelingen op dit gebied te ondersteunen, stimuleren en versnellen. De Coalitie wordt gecoördineerd door TNO, in afstemming met het ministerie van VWS. Naast TNO zijn Patiëntenfederatie Nederland, NFU en Vereniging Arts & Leefstijl verantwoordelijk voor de dagelijkse organisatie van de Coalitie.

(NED TIJDSCHR LEEFSTIJLGENEESKD 2024;2(1):31–4)