Mensen kennen Voeding Leeft waarschijnlijk van het leefstijlprogramma ‘Keer Diabetes 2 Om’ (KDO), maar deze organisatie doet meer dan alleen dat programma. Barbara Kerstens (zie foto) stond aan de wieg van Voeding Leeft. Met het Voeding Leeft-team wist ze ervoor te zorgen dat KDO sinds begin 2023 als gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) wordt vergoed vanuit de basisverzekering voor mensen met laagcomplexe diabetes. De verwachting is dat vanaf begin 2024 dit programma ook voor mensen met hoogcomplexe diabetes uit het basispakket vergoed wordt. Daar blijft het echter niet bij. Nu deze eerste mijlpaal is behaald en de tweede in zicht, ziet ze kansen voor meer gespecialiseerde GLI’s, hoewel ze ook kanttekeningen zet bij een wildgroei daarvan.

(NED TIJDSCHR LEEFSTIJLGENEESKD 2023;2:85–7)