Articles

“We weten dat leefstijl werkt, maar hoe maken we het mogelijk?”

NTvL - 2023, nummer 2, september 2023

drs. D.M.M. Vrouwenvelder

Mensen kennen Voeding Leeft waarschijnlijk van het leefstijlprogramma ‘Keer Diabetes 2 Om’ (KDO), maar deze organisatie doet meer dan alleen dat programma. Barbara Kerstens (zie foto) stond aan de wieg van Voeding Leeft. Met het Voeding Leeft-team wist ze ervoor te zorgen dat KDO sinds begin 2023 als gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) wordt vergoed vanuit de basisverzekering voor mensen met laagcomplexe diabetes. De verwachting is dat vanaf begin 2024 dit programma ook voor mensen met hoogcomplexe diabetes uit het basispakket vergoed wordt. Daar blijft het echter niet bij. Nu deze eerste mijlpaal is behaald en de tweede in zicht, ziet ze kansen voor meer gespecialiseerde GLI’s, hoewel ze ook kanttekeningen zet bij een wildgroei daarvan.

(NED TIJDSCHR LEEFSTIJLGENEESKD 2023;2:85–7)

Lees verder

LEEFSTIJLCOMPONENTEN WORDEN BEINVLOED DOOR WERK EN VICE VERSA

NTvL - 2023, nummer 1, mei 2023

drs. D.M.M. Vrouwenvelder

Het vijfde jaarlijkse Lifestyle4Health-congres dat afgelopen 16 november werd georganiseerd had als thema ‘Leefstijlgeneeskunde in de werkomgeving: werk als medicijn?’. Tijdens deze dag stonden de gezondheid én inzetbaarheid van medewerkers centraal. De toepassing van leefstijlgeneeskunde in de werkomgeving werd uitgebreid besproken. Samen werd gekeken naar hoe leefstijl en (het hebben van) werk de gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers kunnen versterken. Het doel van dit congres was om de wetenschap en de praktijk met elkaar te verbinden, zodat leefstijlgeneeskunde optimaal bijdraagt aan de gezondheid van medewerkers en hun werkomgeving.

(NED TIJDSCHR LEEFSTIJLGENEESKD 2023;1:57–60)

Lees verder