Articles

Update Coalitie Leefstijl in de Zorg: patiënten stimuleren en ondersteunen bij leefstijlverandering

NTvL - jaargang 2, nummer 1, maart 2024

drs. C.F.A. de Moor , drs. Y.E. Spies

INLEIDING

“Leefstijl is onderdeel van passende zorg”, aldus het Integraal Zorgakkoord. Dit is echter een heel algemeen statement. Om hier handelingsperspectief aan te geven voor professionals en patiënten, is het belangrijk dat er in opleidingen en richtlijnen aandacht is voor leefstijl. Dat de financiering van het gesprek over leefstijl of leefstijlinterventies geen drempels opwerpen. En dat patiënten en zorgverleners worden ondersteund bij het voeren van het gesprek en het doorverwijzen. Met zeven teams werkt de Coalitie Leefstijl in de Zorg tot eind 2025 aan deze vraagstukken, om zo ontwikkelingen op dit gebied te ondersteunen, stimuleren en versnellen. De Coalitie wordt gecoördineerd door TNO, in afstemming met het ministerie van VWS. Naast TNO zijn Patiëntenfederatie Nederland, NFU en Vereniging Arts & Leefstijl verantwoordelijk voor de dagelijkse organisatie van de Coalitie.

(NED TIJDSCHR LEEFSTIJLGENEESKD 2024;2(1):31–4)

Lees verder

UPDATE COALITIE LEEFSTIJL IN DE ZORG

NTvL - 2023, nummer 3, oktober 2023

dr. J.J.W. Molema , dr. ir. M.J. van Erk , drs. Y.E. Spies

INLEIDING

In maart 2023 gaf de minister van VWS het startsein voor de Coalitie Leefstijl in de Zorg. Deze Coalitie bestaat uit een groeiende verzameling deelnemers die actief is in en om de zorg, in beleid, op het terrein van wetenschap en innovatie of op een andere manier betrokken is bij leefstijl in de zorg. Gedurende de looptijd van de Coalitie, tot eind 2025, wordt u in dit tijdschrift regelmatig op de hoogte gehouden van de werkzaamheden en resultaten van de Coalitie. In dit eerste artikel zetten we uiteen waarom de Coalitie er is, wie betrokken zijn bij de Coalitie, en waar de Coalitie aan werkt en hoe.

(NED TI DSCHR LEEFSTI LGENEESKD 2023;1(3):150–1)

Lees verder