Heeft u last van hoge bloeddruk? Grote kans dat uw partner dat dan ook heeft

december 2023 Wetenschap Cardiovasculair Willem van Altena

Heeft u last van hoge bloeddruk? Dan kan het zomaar zo zijn dat uw partner dat ook heeft. In een recent gepubliceerd onderzoek in het Journal of the American Heart Association, wordt vastgesteld dat er aanzienlijke correlaties zijn tussen de bloeddrukstatus van partners in heteroseksuele relaties, en dit fenomeen overstijgt internationale grenzen. De studie richtte zich op gehuwde of samenwonende heteroseksuele stellen van middelbare leeftijd en ouder in de Verenigde Staten, Engeland, China en India.

De verrassende bevinding was dat bij tussen de 20% en 47% van de onderzochte stellen, ongeacht geografische locatie, beiden last hadden van hoge bloeddruk. Dr. Chihua Li, senior auteur van de studie en postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Michigan, benadrukt: “Hoewel bekend is dat hoge bloeddruk veel voorkomt bij oudere volwassenen, waren we verbaasd te ontdekken dat bij veel oudere stellen, zowel de man als de vrouw hoge bloeddruk had in de VS, Engeland, China en India.”

Bij stellen van 50 jaar en ouder in de VS bleek zelfs meer dan 35% beide partners hoge bloeddruk te hebben. De prevalentie van koppels met hoge bloeddruk was het hoogst in Engeland (47%), gevolgd door de VS (38%), China (21%) en India (20%).

Culturele factoren

Interessant is dat, hoewel de Verenigde Staten en Engeland hogere percentages hoge bloeddruk laten zien dan China en India, de associatie tussen de bloeddrukstatus van koppels sterker was in de laatstgenoemde landen. Dr. Peiyi Lu, mede-auteur van de studie en postdoctoraal fellow in epidemiologie aan de Columbia University, wijst op culturele factoren: “In China en India gelooft men sterk in het samen blijven als familie, waardoor stellen elkaar wellicht meer beïnvloeden op het gebied van gezondheid.”

De onderzoekers analyseerden gegevens van 3,989 Amerikaanse stellen, 1,086 Engelse stellen, 6,514 Chinese stellen en 22,389 Indiase stellen. Het onderzoek maakte gebruik van cross-sectionele gegevens van representatieve studies over veroudering in verschillende landen, waaronder de Health and Retirement Study (2016-17) in de VS, de English Longitudinal Study on Ageing (2016-17) in Engeland, de China Health and Retirement Longitudinal Study (2015-16), en de Longitudinal Aging Study in India (2017-19). De steekproeven omvatten heteroseksuele stellen die samenwonen en ouder zijn dan de wettelijke huwelijksleeftijd in hun respectievelijke landen.

Voorgeschiedenis

De leeftijd van deelnemende mannen varieerde van gemiddeld 57,2 jaar in India tot 74,2 jaar in Engeland. Vrouwen in de studie waren gemiddeld tussen de 51,1 jaar in India en 72,5 jaar in Engeland. Hoge bloeddruk werd gedefinieerd op basis van één meetpunt, waarbij deelnemers als hypertensief werden beschouwd als ze een systolische bloeddruk hadden hoger dan 140 mm Hg of diastolische druk hoger dan 90 mm Hg, zoals gemeten door gezondheidswerkers, of als ze bevestigden een voorgeschiedenis van hoge bloeddruk te hebben.

Naast de geografische verschillen in de prevalentie van koppels met hoge bloeddruk, ontdekten de onderzoekers ook gendergerelateerde variaties. Vrouwen met partners met hoge bloeddruk hadden in de VS en Engeland respectievelijk 9% en 26% meer kans op hoge bloeddruk. In India en China was dit zelfs respectievelijk 19% en 26%.

Koppelgerichte interventies

De bevindingen suggereren dat koppelgerichte interventies essentieel kunnen zijn om de diagnose en behandeling van hoge bloeddruk te verbeteren. Dit omvat gezamenlijke screenings, vaardigheidstrainingen of deelname aan gezamenlijke behandelingsprogramma’s.

De studie, die gegevens gebruikte van verschillende landen, benadrukt het potentieel van een koppelgerichte benadering voor het managen van hoge bloeddruk, rekening houdend met culturele en sociale contexten. De implicaties van deze bevindingen reiken verder dan individuele gezondheidszorg en suggereren dat een brede aanpak nodig is om de wereldwijde last van hypertensie effectief te verminderen. De auteurs pleiten voor interventies op verschillende niveaus, rekening houdend met individuele, interpersoonlijke, omgevings- en beleidsfactoren.

Beperkingen

De studie erkent beperkingen, waaronder de cross-sectionele opzet die slechts één bloeddrukmeting omvatte, en de focus op uitsluitend heteroseksuele stellen.

Referentie

Varghese JS, Lu P, Choi D, et al. Spousal Concordance of Hypertension Among Middle-Aged and Older Heterosexual Couples Around the World: Evidence From Studies of Aging in the United States, England, China, and India. J Am Heart Assoc. 2023 Dec 6:e030765. doi: 10.1161/JAHA.123.030765. Epub ahead of print. PMID: 38054385.