Leefstijl in de praktijk

FLY-Kids: vliegende start voor jonge kinderen op het gebied van leefstijl

NTvL - jaargang 2, nummer 2, april 2024

drs. M.J.C. Kooij , dr. L. Schiphof-Godart , J.J.A. Krijger , prof. dr. K.F.M. Joosten

SAMENVATTING

Leefstijl is een belangrijke factor bij het ontstaan van overgewicht en obesitas. Vroege signalering van leefstijlfactoren kan bijdragen aan het tijdig bijsturen van ongezond gedrag en het aanmoedigen van gezond gedrag. FLY-Kids is een signaleringsinstrument ontwikkeld om leefstijlfactoren in kaart te brengen bij kinderen in de leeftijd van 1 tot 4 jaar. Het instrument kan worden gebruikt binnen de jeugdgezondheidszorg als gespreksondersteuning. Met leeftijdsspecifieke handelingsperspectieven wordt ondersteuning geboden aan ouders bij het veranderen van de leefstijl van hun kind. De volgende stap is de digitalisatie van het instrument voor optimale implementatie.

(NED TIJDSCHR LEEFSTIJLGENEESKD 2024;2(2):70–6)

Lees verder

Samen leefstijlverandering in de wijk stimuleren: maak kennis met de aanpak van 2diabeat

NTvL - jaargang 2, nummer 1, maart 2024

M.J. Ploeg MHCM, D.L. Moeradi MSc, drs. L.M.Jacz-Kruithof

SAMENVATTING

2diabeat is een initiatief van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), Diabetes Fonds, Diabetesvereniging Nederland (DVN), VitaValley en BeBright die zich samen inzetten om de opmars van diabetes type 2 tegen te gaan. Zij hebben een integrale aanpak ontwikkeld waarin lokale professionals en bewoners samenwerken aan gezondheidsbevordering in hun wijk of dorp. Door deze brede insteek doet de aanpak meer dan alleen diabetes type 2 tegengaan. Een belangrijke rol in de aanpak spelen de ‘lokale aanjagers’: lokale sleutelfiguren die in hun eigen wijk medestanders verzamelen en actief aan de slag gaan om een lokale preventie-infrastructuur tot stand te brengen. Het landelijke 2diabeat-team zoekt lokale enthousiastelingen en versterkt en ondersteunt hen. 2diabeat is onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord.

(NED TIJDSCHR LEEFSTIJLGENEESKD 2024;2(1):19–25)

Lees verder

‘Plants for Joints’: een multidisciplinaire leefstijlinterventie met plantaardige voeding voor mensen met reumatoïde artritis en artrose

NTvL - 2023, nummer 4, december 2023

drs. C.A. Wagenaar , drs. W. Walrabenstein , prof. dr. D. van Schaardenburg

SAMENVATTING

Het ‘Plants for Joints’-onderzoek is een multidisciplinaire leefstijlinterventie die bestaat uit een onbewerkt plantaardig voedingspatroon, beweging en stress- en slaapmanagement. Het effect van dit programma werd geëvalueerd in twee gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken bij mensen met reumatoïde artritis (RA) en mensen met artrose in knie of heup in combinatie met metabool syndroom die werden vergeleken met een controlegroep die standaardzorg kreeg. Na de studieduur van vier maanden werd een significante verbetering in ziekteactiviteit gevonden bij deelnemers met RA, evenals verbeteringen in pijn, stijfheid en fysiek functioneren bij mensen met artrose in vergelijking met de controlegroep. Daarnaast leidde de interventie tot verbeteringen in de metabole gezondheid. Het programma werd hoog gewaardeerd door de deelnemers en de voorlopige resultaten van een lopende extensiestudie geven aan dat de effecten grotendeels behouden blijven en dat er gemiddeld minder medicatie wordt gebruikt een jaar na het programma. Momenteel worden stappen gezet om het programma in Nederland te implementeren onder de naam ‘Plants for Health’.

(NED TIJDSCHR LEEFSTIJLGENEESKD 2023;1(4):183–8)

Lees verder

EEN ‘GROENE’ LEEFSTIJL MET BEHULP VAN DE TOOLKIT NATUUR VOOR GEZONDHEID

NTvL - 2023, nummer 3, oktober 2023

drs. M.P. Mereboer , drs. J.A. Postma , O.S. van der Ende BA

SAMENVATTING

Natuur levert een belangrijke bijdrage aan de gezondheid van de mens. De wetenschappelijke basis hiervoor wordt steeds vaker aangetoond. Wonen in een groene omgeving is geassocieerd met een betere gezondheid. Op gebied van leefstijl draagt natuur bij aan zes aspecten: bewegen, ontspannen, slapen, voeding, sociale contacten en zingeving. De Toolkit Natuur voor Gezondheid biedt professionals in de zorg-, welzijns- en sportsector praktische adviezen om natuur toe te passen in hun dagelijkse werkwijze.

(NED TIJDSCHR LEEFSTIJLGENEESKD 2023;1(3):139–43)

Lees verder

HET LEEFSTIJLLOKET IN HET ZIEKENHUIS: PIONIEREN, MAAR NU OOK SNEL ORGANISEREN

NTvL - 2023, nummer 2, september 2023

prof. dr. W.J.J. Assendelft

Editorial bij de bijdrage van I. van den Akker-Scheek, R. Dekker, M.L. van Dijk, J.G.M. Jelsma, L.M. te Loo, J. Marks-Vieveen, W. van Mechelen, C.C.A. Schumacher, J. Vrijsen, namens het LOFIT-consortium, getiteld ‘Leefstijl en preventie in het ziekenhuis: het leefstijlloket’.

(NED TIJDSCHR LEEFSTIJLGENEESKD 2023;2:106–7)

Lees verder

LEEFSTIJL EN PREVENTIE IN HET ZIEKENHUIS: HET LEEFSTIJLLOKET

NTvL - 2023, nummer 2, september 2023

dr. I. van den Akker-Scheek , prof. dr. R. Dekker , M.L. van Dijk Msc, dr. J.G.M. Jelsma , L.M. te Loo Msc, J. Marks-Vieveen dr., prof. dr. W. van Mechelen , C.C.A. Schumacher Msc, dr. J. Vrijsen , namens het LOFIT-consortium

SAMENVATTING

Een gezonde leefstijl is belangrijk voor patiënten die onder behandeling zijn in het ziekenhuis. Het leefstijlloket kan daarin faciliteren, waarbij een leefstijlmakelaar patiënten motiveert en helpt om een leefstijlinterventie te vinden in de eigen woonomgeving. In dit artikel worden enkele uitdagingen voor implementatie van het leefstijlloket besproken, zoals de locatie in het ziekenhuis, patiënten met complexe medische aandoeningen, de rol van de zorgverlener bij verwijzing naar het leefstijlloket, passende leefstijldoorverwijzing, samenwerking met de huisarts en structurele financiering. Voor structurele implementatie van het leefstijlloket is het belangrijk oplossingen voor deze uitdagingen te vinden.

(NED TIJDSCHR LEEFSTIJLGENEESKD 2023;2:108–13)

Lees verder

‘RECOVERY RUN’: MEER DAN EEN RONDJE RENNEN

NTvL - 2023, nummer 1, mei 2023

dr. M.C. Boonstra

SAMENVATTING

Conditie en krachttraining zijn een belangrijk onderdeel van het oncologisch behandeltraject. De Stichting RCVRY RUN biedt laagdrempelig trainingen in de buitenlucht voor vrouwen met borstkanker, waarbij naast fysiek welzijn ook het sociale en mentale aspect voorop staan. Omdat er in kleine groepjes wordt getraind, kunnen de deelnemers individueel worden begeleid en blijft deze informele zorg betaalbaar.

(NED TIJDSCHR LEEFSTIJLGENEESKD 2023;1:51–4)

Lees verder