Leefstijl in de praktijk

EEN ‘GROENE’ LEEFSTIJL MET BEHULP VAN DE TOOLKIT NATUUR VOOR GEZONDHEID

NTvL - 2023, nummer 3, oktober 2023

drs. M.P. Mereboer , drs. J.A. Postma , O.S. van der Ende BA

SAMENVATTING

Natuur levert een belangrijke bijdrage aan de gezondheid van de mens. De wetenschappelijke basis hiervoor wordt steeds vaker aangetoond. Wonen in een groene omgeving is geassocieerd met een betere gezondheid. Op gebied van leefstijl draagt natuur bij aan zes aspecten: bewegen, ontspannen, slapen, voeding, sociale contacten en zingeving. De Toolkit Natuur voor Gezondheid biedt professionals in de zorg-, welzijns- en sportsector praktische adviezen om natuur toe te passen in hun dagelijkse werkwijze.

(NED TIJDSCHR LEEFSTIJLGENEESKD 2023;1(3):139–43)

Lees verder

HET LEEFSTIJLLOKET IN HET ZIEKENHUIS: PIONIEREN, MAAR NU OOK SNEL ORGANISEREN

NTvL - 2023, nummer 2, september 2023

prof. dr. W.J.J. Assendelft

Editorial bij de bijdrage van I. van den Akker-Scheek, R. Dekker, M.L. van Dijk, J.G.M. Jelsma, L.M. te Loo, J. Marks-Vieveen, W. van Mechelen, C.C.A. Schumacher, J. Vrijsen, namens het LOFIT-consortium, getiteld ‘Leefstijl en preventie in het ziekenhuis: het leefstijlloket’.

(NED TIJDSCHR LEEFSTIJLGENEESKD 2023;2:106–7)

Lees verder

LEEFSTIJL EN PREVENTIE IN HET ZIEKENHUIS: HET LEEFSTIJLLOKET

NTvL - 2023, nummer 2, september 2023

dr. I. van den Akker-Scheek , prof. dr. R. Dekker , M.L. van Dijk Msc, dr. J.G.M. Jelsma , L.M. te Loo Msc, J. Marks-Vieveen dr., prof. dr. W. van Mechelen , C.C.A. Schumacher Msc, dr. J. Vrijsen , namens het LOFIT-consortium

SAMENVATTING

Een gezonde leefstijl is belangrijk voor patiënten die onder behandeling zijn in het ziekenhuis. Het leefstijlloket kan daarin faciliteren, waarbij een leefstijlmakelaar patiënten motiveert en helpt om een leefstijlinterventie te vinden in de eigen woonomgeving. In dit artikel worden enkele uitdagingen voor implementatie van het leefstijlloket besproken, zoals de locatie in het ziekenhuis, patiënten met complexe medische aandoeningen, de rol van de zorgverlener bij verwijzing naar het leefstijlloket, passende leefstijldoorverwijzing, samenwerking met de huisarts en structurele financiering. Voor structurele implementatie van het leefstijlloket is het belangrijk oplossingen voor deze uitdagingen te vinden.

(NED TIJDSCHR LEEFSTIJLGENEESKD 2023;2:108–13)

Lees verder

‘RECOVERY RUN’: MEER DAN EEN RONDJE RENNEN

NTvL - 2023, nummer 1, mei 2023

dr. M.C. Boonstra

SAMENVATTING

Conditie en krachttraining zijn een belangrijk onderdeel van het oncologisch behandeltraject. De Stichting RCVRY RUN biedt laagdrempelig trainingen in de buitenlucht voor vrouwen met borstkanker, waarbij naast fysiek welzijn ook het sociale en mentale aspect voorop staan. Omdat er in kleine groepjes wordt getraind, kunnen de deelnemers individueel worden begeleid en blijft deze informele zorg betaalbaar.

(NED TIJDSCHR LEEFSTIJLGENEESKD 2023;1:51–4)

Lees verder