Interview

“We weten dat leefstijl werkt, maar hoe maken we het mogelijk?”

NTvL - 2023, nummer 2, september 2023

drs. D.M.M. Vrouwenvelder

Mensen kennen Voeding Leeft waarschijnlijk van het leefstijlprogramma ‘Keer Diabetes 2 Om’ (KDO), maar deze organisatie doet meer dan alleen dat programma. Barbara Kerstens (zie foto) stond aan de wieg van Voeding Leeft. Met het Voeding Leeft-team wist ze ervoor te zorgen dat KDO sinds begin 2023 als gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) wordt vergoed vanuit de basisverzekering voor mensen met laagcomplexe diabetes. De verwachting is dat vanaf begin 2024 dit programma ook voor mensen met hoogcomplexe diabetes uit het basispakket vergoed wordt. Daar blijft het echter niet bij. Nu deze eerste mijlpaal is behaald en de tweede in zicht, ziet ze kansen voor meer gespecialiseerde GLI’s, hoewel ze ook kanttekeningen zet bij een wildgroei daarvan.

(NED TIJDSCHR LEEFSTIJLGENEESKD 2023;2:85–7)

Lees verder

“MEER EN MEER WORDT DUIDELIJK HOE INGEWIKKELD DE PROCESSEN ROND EETGEDRAG ZIJN”

NTvL - 2023, nummer 2, september 2023

W. van Altena

Professor Mireille Serlie (zie foto) is hoogleraar inwendige geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam met een specialisatie in voeding en energiemetabolisme. Daarnaast is zij verbonden aan de Yale University in de Verenigde Staten. Onlangs kwam onderzoek door Serlie en collega’s in het nieuws toen bleek dat hersenen van mensen met ernstig overgewicht onvoldoende reageren op eten in de maag. Terwijl de activiteit in 31 verschillende gebieden in de hersenen van mensen met een gezond gewicht veranderden nadat zich 500 kilocalorieën in de maag bevonden, was er geen verandering meetbaar bij mensen met een BMI boven 30 kg/m2. Deze bevindingen suggereren dat er bij mensen met obesitas een verstoorde communicatie is tussen het maagdarmstelsel en de hersenen wat zou kunnen verklaren waarom er meer gegeten wordt dan nodig is. Opvallend: zelfs 10% gewichtsverlies in drie maanden verbeterde dit niet, en mogelijk is dat een van de redenen waarom het voor veel mensen moeilijk is om gewichtsverlies te behouden.

(NED TIJDSCHR LEEFSTIJLGENEESKD 2023;2:88–90)

Lees verder

BEHANDELING VAN EEN ONBEKENDE LEEFSTIJLZIEKTE: NON-ALCOHOLISCHE LEVERVERVETTING

NTvL - 2023, nummer 1, mei 2023

W. van Altena

Bacteriën in de darmen blijken in staat te zijn om veel meer alcohol te produceren dan tot dusver werd aangenomen. Mogelijk is daarmee een van de oorzaken achter niet-alcoholische leververvetting (‘non-alcoholic fatty liver disease’; NAFLD) gevonden. Recentelijk werd een studie door onderzoekers van Amsterdam UMC gepubliceerd in Nature Medicine. Eén van de auteurs is Stijn Meijnikman, maagdarmleverarts in opleiding.

(NED TIJDSCHR LEEFSTIJLGENEESKD 2023;1:29–31)

Lees verder