Drieduizend extra stappen per dag kunnen hoge bloeddruk bij oudere volwassenen sterk verminderen

september 2023 Beweging Cardiovasculair Ouderengeneeskunde Willem van Altena
Stylish senior woman enjoying an outdoor walk

3.000 extra stappen per dag kunnen oudere volwassenen met hoge bloeddruk helpen om hun bloeddruk aanzienlijk te verlagen. Dat is de conclusie uit een onderzoek door wetenschappers uit de Verenigde Staten dat onlangs is gepubliceerd in het Journal of Cardiovascular Development and Disease.

De studie werd geleid door professor Linda Pescatello, hoogleraar in de kinesiologie aan de universiteit van Connecticut. Zij wijst erop dat 80% van de oudere volwassenen in de Verenigde Staten een hoge bloeddruk heeft. Het laag houden ervan kan helpen beschermen tegen hartfalen, hartaanvallen en beroertes. Eerder onderzoek door Pescatello had al aangetoond dat lichaamsbeweging een onmiddellijk en langdurig effect op de bloeddruk kon hebben. In haar nieuwe onderzoek draaide het on de vraag of ook gematigd wandelen – populair in deze leeftijdsgroep – hetzelfde heilzame effect heeft.

Aanbeveling

De onderzoekers richtten zich op een groep sedentaire 68- tot 78-jarigen die ongeveer 4000 stappen per dag liepen. Door daar 3.000 stappen aan toe te voegen, zouden ze 7.000 dagelijkse stappen zetten, in lijn met een aanbeveling van het American College of Sports Medicine. Volgens medeonderzoeker professor Duck-Chul Lee, eveneens hoogleraar in de kinesiologie aan Iowa State University, is het zetten van 3.000 stappen extra niet te uitdagend, maar zijn de mogelijke gezondheidsvoordelen groot.

Deelnemers aan de studie ontvingen sets met stappentellers, bloeddrukmeters en stappendagboeken om hun voortgang bij te houden. Gemiddeld daalde de systolische en diastolische bloeddruk van de deelnemers met respectievelijk 7 en 4 punten na de interventie. Andere onderzoeken suggereren dat dalingen van deze grootte overeenkomen met een relatieve vermindering van 11% van het risico op vroegtijdig overlijden door alle oorzaken en 16% voor hartgerelateerde oorzaken, en een 18% lager risico op hartaandoeningen en een 36% lager risico op een beroerte.

Medicijnen

De resultaten zouden gelijk zijn aan de verminderingen die worden gezien met medicijnen voor hoge bloeddruk. Zelfs deelnemers die al medicijnen tegen hoge bloeddruk gebruikten, zagen verbeteringen in de systolische bloeddruk door het verhogen van hun dagelijkse activiteit.

Pescatello: “In een eerder onderzoek ontdekten we dat wanneer lichaamsbeweging wordt gecombineerd met medicatie, lichaamsbeweging de effecten van bloeddrukmedicatie alleen versterkt. Dit toont de waarde aan van lichaamsbeweging als bloeddrukverlagende therapie. Het is niet de bedoeling om de effecten van medicatie teniet te doen, maar het maakt deel uit van het behandelingsarsenaal.

Volume als doel

De loopsnelheid en hoe lang iemand per keer liep maakte niet zoveel uit als simpelweg het verhogen van het totaal aantal stappen.  “We zagen dat het volume van de fysieke activiteit hier echt belangrijk is, niet de intensiteit,” zegt Pescatello. “Door het volume als doel te gebruiken, kan alles wat erin past en wat werkt gezondheidsvoordelen opleveren.”

De onderzoekers hopen deze gegevens te gebruiken om een groter klinisch onderzoek te starten.

Referentie

Lefferts EC, Saavedra JM, Song BK, Brellenthin AG, Pescatello LS, Lee D. Increasing Lifestyle Walking by 3000 Steps per Day Reduces Blood Pressure in Sedentary Older Adults with Hypertension: Results from an e-Health Pilot Study. Journal of Cardiovascular Development and Disease 2023;10:317. https://doi.org/10.3390/jcdd10080317.