Wetenschappelijke studies tonen aan dat AI-gebaseerde app ‘juli’ chronische symptomen verlaagt

augustus 2023 e-Health Innovatie Willem van Altena
Close up of a senior woman using her phone on the couch

Een AI-gestuurde app genaamd juli verbetert daadwerkelijk symptomen van astma en depressie, zo blijkt uit twee afzonderlijke wetenschappelijke studies. De app verzamelt gegevens uit elektronische medische dossiers, smartphones, draagbare apparaten, de omgeving en patiëntenvragenlijsten om gepersonaliseerde gezondheidsaanbevelingen te geven. Beide studies zijn pre-print online gepubliceerd op website Medrxiv, waar artikelen verschijnen die nog niet peer-reviewed zijn.

Juli, gebaseerd in Boston (Verenigde Staten), is een AI-gestuurde app die patiënten helpt bij het beheren van allerlei chronische aandoeningen, waaronder astma, chronische obstructieve longziekte (COPD), angststoornissen, depressieve stoornis, bipolaire stoornis, migraine, hoge bloeddruk en chronische pijn. Het verzamelt gegevens uit elektronische medische dossiers, smartphones, draagbare apparaten, de omgeving en patiëntenvragenlijsten. Op basis van die gegevens geeft juli suggesties om patiënten te helpen hun symptomen aan te pakken, zoals 2.000 stappen meer lopen dan de dag ervoor, of (bij astmapatiënten) binnen te bewegen als er die dag te veel luchtvervuiling is. Juli kan ook geheugensteuntjes afgeven om medicatie in te nemen.

Juli bestaat voor een deel uit een dagboek, waarin mensen met chronische aandoeningen voortdurend melding maken van hoe ze zich voelen. Daarnaast is er ook een spelelement ingebouwd, waar gebruikers aanbevelingen krijgen door middel van microgedragsveranderingen en waar ze punten en trofeeën kunnen verzamelen. Al die gegevens worden ingevoerd bij het AI-algoritme. Bettina Hein, CEO en oprichter van juli legt uit: “Die gegevens gaan in onze modellen en we kijken naar triggers en hefbomen, die voeden we terug in de app en we voeden ze ook in een dashboard voor clinici, zodat ze weten wie in hun populatie het goed doet, wie wankelt en wie echt hulp nodig heeft.”

Gratis

De app juli is ook in Nederland momenteel gratis voor consumenten in de Apple App Store (vooral om deelnemers te werven voor proeven), vooralsnog is juli niet verkrijgbaar voor Android.

De twee gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken – één naar astma en één naar depressie – werden uitgevoerd in samenwerking met het University College London. In het astmaonderzoek werden 411 deelnemers gerandomiseerd, terwijl in het depressieonderzoek 908 deelnemers werden gerandomiseerd. De helft van de deelnemers gebruikte juli gedurende 8 weken, terwijl de andere helft een versie van de app met beperkte functionaliteit gebruikte. De symptomen van de astmagroep werden gemeten met een Astma Controletest en de symptomen van de depressiegroep werden gemeten met de Patient Health Questionnaire-8 (beide zijn veelgebruikte schalen voor deze aandoeningen).

Astma

In het gerandomiseerde gecontroleerde onderzoek naar astma zagen patiënten hun symptomen gemiddeld met meer dan vijf punten verbeteren op de Astma Controletest, van 12,6 punten naar 17,93 punten (een hogere score is beter). Een verbetering van de symptomen houdt in dat ze minder vaak kortademig zijn of minder vaak een inhalator gebruiken.

Depressie

Bij het onderzoek naar depressie zagen patiënten hun symptomen ook met gemiddeld meer dan vijf punten verbeteren, van 16,09 naar 10,78 (een lagere score is beter). Een verbetering in symptomen voor depressie is onder andere een betere eetlust of beter slapen.

“We vonden dit verschil na acht weken tussen de twee groepen in beide onderzoeken, wat echt een positieve bevinding was,” zegt dr. Joseph Hayes, hoogleraar psychiatrie aan het University College in Londen en medeoprichter van juli. “Bij depressies is het erg moeilijk om effectieve behandelingen te vinden. Heel vaak zijn proeven met therapeutische interventies of medicamenteuze interventies in dit stadium mislukt, dus dit is verbazingwekkend positief. De astmabevinding vond ik ook dramatisch en indrukwekkend.”

Hoewel de twee studies zich beperkten tot het behandelen van astma en depressie, hoopt juli in de toekomst ook de effectiviteit voor andere aandoeningen te onderzoeken, aldus Hayes.

Meerdere aandoeningen

De bevindingen rond juli komen op een moment dat er eindeloos veel digitale gezondheidsapps zijn, maar ze zijn niet allemaal gebaseerd op het juiste onderzoek door middel van gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken. Wat juli bovendien onderscheidt is dat het meerdere aandoeningen tegelijk kan behandelen, wat nodig is omdat veel mensen met meerdere chronische aandoeningen tegelijk kampen.

Referenties

Aaron Kandola, Kyra Edwards, Joris Straatman, et al. Randomized attention-placebo controlled trial of a digital self-management platform for adult asthma. Doi: https://doi.org/10.1101/2023.07.19.23292865

Aaron Kandola, Kyra Edwards, Marie AE Muller, et al. Digitally managing depression: a fully remote randomized attention-placebo controlled trial. Doi: https://doi.org/10.1101/2023.04.05.23288184

Bezoek ook de website van juli