Voor elke 10 jaar dat iemand met diabetes type 2 leeft neemt de gemiddelde levensduur met 3,5 jaar af

oktober 2023 Epidemiologie Cardiovasculair Diabetologie Willem van Altena
Man using glucometer, checking blood sugar level. Diabetes concept on green background

In een alarmerend nieuw onderzoek uit het Verenigd Koninkrijk is vastgesteld dat type 2 diabetes, een wereldwijde gezondheidsepidemie, het leven van individuen drastisch verkort. Elke tien jaar dat iemand leeft met deze chronische aandoening, gaat gepaard met een gemiddeld verlies van 3,5 levensjaren, in vergelijking met mensen zonder diabetes. Deze schokkende onthulling komt voort uit een uitgebreide analyse van gegevens uit 19 hoogontwikkelde landen, uitgevoerd door de gerenommeerde Emerging Risk Factors Collaboration. De studie, recentelijk gepubliceerd in The Lancet – Diabetes and Endocrinology, biedt diepgaande inzichten in de impact van type 2 diabetes op de levensverwachting, met specifieke aandacht voor de leeftijd van diagnose en de gevolgen daarvan.

Het Britse onderzoeksteam analyseerde zorgvuldig gegevens afkomstig van 97 langlopende cohortstudies, met in totaal 1,5 miljoen deelnemers, die gedurende 23,1 miljoen persoonsjaren werden gevolgd. Het doel was om te begrijpen hoe de leeftijd waarop type 2 diabetes wordt vastgesteld, de levensverwachting beïnvloedt. De bevindingen waren alarmerend: mensen die op hun 30e worden gediagnosticeerd, leven gemiddeld 14 jaar minder dan hun gezonde leeftijdsgenoten, terwijl degenen die op hun 50e worden gediagnosticeerd, nog steeds 6 jaar korter leven.

Cardiovasculaire aandoeningen

De resultaten wezen uit dat de belangrijkste oorzaken van vroegtijdig overlijden bij mensen met type 2 diabetes cardiovasculaire aandoeningen waren, zoals hartaanvallen en beroertes. Andere oorzaken waren hoofdzakelijk gerelateerd aan ademhalings-, neurologische, en infectieziekten, evenals externe factoren. Opvallend was dat jongere individuen die type 2 diabetes ontwikkelen, vaak een hogere body mass index (BMI), bloeddruk en lipidenniveaus hebben. Bovendien kan hun glycemische control sneller verslechteren, wat tot vroegtijdige sterfte leidt.

Vroegtijdige detectie

Het onderzoek benadrukt de dringende noodzaak om preventieve maatregelen te ontwikkelen en te implementeren om de diagnose van type 2 diabetes uit te stellen. Vooral omdat het aantal gevallen onder jongere leeftijdsgroepen wereldwijd toeneemt, is het van cruciaal belang om agressievere behandeling van cardiovasculaire risicofactoren bij mensen die op hun 30e en 40e worden gediagnosticeerd te waarborgen. Experts dringen aan op vroegtijdige detectie via screening, gevolgd door intensieve glucoseregeling om langdurige complicaties te voorkomen.

Referentie

Emerging Risk Factors Collaboration. Life expectancy associated with different ages at diagnosis of type 2 diabetes in high-income countries: 23 million person-years of observation. Lancet Diabetes Endocrinol. 2023 Oct;11(10):731-742. doi: 10.1016/S2213-8587(23)00223-1. Epub 2023 Sep 11. PMID: 37708900.