Vitaliteitsloket Maastricht UMC+ wil met gerichte interventies gezondheid van patiënten verbeteren

januari 2024 Praktijkadviezen Leefstijl Willem van Altena

Onlangs is het Maastricht UMC+ officieel gestart met het Vitaliteitsloket. Het loket helpt patiënten met het verbeteren van hun gezondheid en vitaliteit door middel van het aanbieden van gerichte interventies. Op die manier wordt de kans op verergering van een ziekte, of het ontstaan ervan, verkleind. De opening van het Vitaliteitsloket past naadloos bij de ambitie van het Maastricht UMC+ om de regionale gezondheidsverschillen te verkleinen op basis van jarenlange kennis en expertise.

De regio Zuid-Limburg kent relatief grote gezondheidsverschillen ten opzichte van andere delen van het land. Zo komen zaken als ernstig overgewicht, chronische ziekten, eenzaamheid en beweegarmoede hier meer voor dan elders. Daarmee gaat ook een grotere zorgvraag gepaard en hogere zorgkosten. Het vorig jaar gepresenteerde regiobeeld van Zuid-Limburg bevestigde dat nog eens. De inzet op preventie en vitaliteit is noodzakelijk om de zorg in de toekomst toegankelijk en behapbaar te houden.

Belang van gezond gedrag

Vanzelfsprekend is voorkomen beter dan genezen. Als je dan echter toch het ziekenhuis moet bezoeken, dan is de spreekkamer de ideale setting om het belang van vitaliteit en een gezonde leefstijl te bespreken. De confrontatie met een ziekte kan het belang van gezond gedrag namelijk onderstrepen. Het kunnen aanbieden van daadwerkelijke ondersteuning is dan wel noodzakelijk. In de vorm van het Vitaliteitsloket wordt dat nu geboden.

Het Vitaliteitsloket gaat in het Maastricht UMC+ van start als een pilot vanuit vier centra voor patiëntenzorg: het Centrum voor Bewegen, het Vrouw, Moeder en Kind Centrum, het Maastricht Comprehensive Cancer Center en het Centrum voor Chronisch Zieken. Een aantal zorgverleners verbonden aan die centra verwijzen ieder een patiënt per week naar het loket. Daar wordt een plan van aanpak gemaakt voor de specifieke situatie van de individuele patiënt. Hierbij gaat het in eerste instantie om patiënten uit de regio Maastricht-Heuvelland.

Psychosociale factoren

Er kan onder meer worden gedacht aan het aanbieden van een stoppen-met-roken programma, beweegprogramma’s of het stimuleren van een gezonder voedingspatroon. Maar ook thema’s als stress, eenzaamheid of schuldenproblematiek komen ter sprake. Dergelijke psychosociale factoren beïnvloeden in grote mate je gezondheid. Niet iedere hulpvraag is in de praktijk immers een zorgvraag. In samenwerking met regionale partners binnen bijvoorbeeld de GGZ, huisartsen of met de gemeente wordt dan via het Vitaliteitsloket naar passende oplossingen gezocht om vitaliteit te bevorderen. Met als uiteindelijk doel ziekte te voorkomen en de zorgvraag terug te dringen.

Bron

Persbericht MUMC+