Studie uit Korea koppelt plantaardig eiwitrijk dieet aan lager risico op chronische nierziekte

augustus 2023 Voeding Endocrinologie Nefrologie Willem van Altena
Healthy balanced dieting concept. Selection of rich fiber sources vegan food. Vegetables fruit seeds beans ingredients for cooking. Copy space background

Patiënten met een dieet met veel plantaardige eiwitten blijken een lager risico op chronische nierziekte te hebben (‘chronic kidney disease’, CKD), consistent in verschillende analyses. Tot die conclusie kwamen Ga Young Heo en collega’s van het Institute of Kidney Disease Research aan de Yonsei University in Zuid-Korea.

Koreaanse onderzoekers voerden een prospectieve cohortstudie uit, waarbij tussen 2006 en 2010 117.809 deelnemers uit de UK Biobank werden gerekruteerd, met een eGFR groter dan of gelijk aan 60 ml/min/1,73 m2, een urinealbumine-creatinineratio (UACR) kleiner dan 30 mg/g en geen CKD voorgeschiedenis. De gemiddelde eGFR bij aanvang was 96 ml/min/1,73 m2, en het gemiddelde voor plantaardige eiwitinname was ongeveer 0,38 g/kg/dag. De primaire uitkomst was de incidentie van CKD.

Consistent

Tijdens een mediane follow-up van 9,9 jaar ontwikkelden 3.745 (3,2%) deelnemers incidentele CKD. Uit de resultaten bleek echter dat patiënten met een hogere inname van plantaardige eiwitten een lager risico op CKD hadden. De associatie was consistent in verschillende analyses, waaronder die op basis van diagnosecodes voor CKD of twee opeenvolgende metingen van eGFR lager dan 60 ml/min/1,73 m2 en UACR hoger dan 30 mg/g, aldus de onderzoekers.

Bij het vergelijken van kwartielen van plantaardige eiwitinname waren de aangepaste HR’s (aHR’s) respectievelijk 0,90, 0,83 en 0,82 voor het tweede, derde en hoogste kwartiel vergeleken met het laagste. Voor elke toename van 0,1 g/kg/dag in de inname van plantaardig eiwit daalde de aHR tot 0,96.

Een hogere inname van plantaardig eiwit was geassocieerd met een lager risico op CKD na aanpassing voor variabelen die een rol speelden bij het ontstaan van de ziekte. Verdere studies die nierbeschermende voordelen van de inname van plantaardige eiwitten aantonen, zijn gerechtvaardigd, denken de onderzoekers.

Referentie

Ga Young Heo, MD, Hee Byung Koh, MD, Hyo Jeong Kim, MD, et al. Plant-based protein intake may reduce kidney disease risk, American Journal of Kidney Diseases, Published: July 28, 2023, DOI: 10.1053/j.ajkd.2023.05.007