Semaglutide mogelijk ook effectief bij verlagen incidentie en recidive van alcoholverslaving

mei 2024 Verslaving Farmacie Verslavingszorg Willem van Altena

Het geneesmiddel semaglutide, dat door Novo Nordisk op de markt gebracht wordt als twee afzonderlijke producten, te weten Ozempic als diabetesmiddel en Wegovy als anti-obesitasmiddel, blijkt meer effecten te weeg te brengen dan alleen gewichtsverlies. In verschillende recente klinische studies laat de GLP-1 receptoragonist zien dat het de mortaliteit kan verminderen bij patiënten met type 2 diabetes en chronische nierziekte, terwijl eerdere bevindingen bevestigden dat het de kans op ernstige cardiovasculaire voorvallen vermindert. Nu suggereert een nieuwe studie dat semaglutide mogelijk ook mensen kan helpen die lijden aan een alcoholgebruiksstoornis (‘alcohol use disorder’, AUD).

Een retrospectieve studie, uitgevoerd door onderzoekers van de Case Western Reserve University School of Medicine in Cleveland (Verenigde Staten), werd onlangs gepubliceerd in wetenschapsperiodiek Nature Communications. Het team analyseerde de elektronische gezondheidsdossiers van bijna 90.000 patiënten met obesitas en meer dan 620.000 patiënten met type 2 diabetes, en groepeerde de individuen op basis van al dan niet een eerdere diagnose van AUD.

Aanzienlijk lager risico

Bij zowel mensen met obesitas als met diabetes type 2 vonden de onderzoekers dat patiënten die semaglutide ontvingen een aanzienlijk lager risico hadden op zowel incidentie als terugkerende AUD-diagnoses gedurende een follow-up periode van 12 maanden. Specifiek bij patiënten met obesitas was het middel geassocieerd met een 50% tot 56% lager risico, vergeleken met andere anti-obesitasmedicijnen.

De studie werd ingegeven door zowel preklinische gegevens als anekdotisch bewijs dat suggereerde dat een GLP-1 receptoragonist patiënten met AUD zou kunnen helpen. Een kleine dierstudie had al aangetoond dat semaglutide het drinken en de terugval bij alcoholafhankelijke knaagdieren verminderde, en patiënten die het middel namen, meldden eveneens een verminderd verlangen naar alcohol.

Dopaminesysteem

De onderzoekers uit Cleveland theoretiseerden dat semaglutide gunstig zou kunnen zijn bij patiënten met AUD vanwege de manier waarop het het dopaminesysteem in de hersenen moduleert, aangezien de “belonende” effecten van alcohol de consumptie kunnen stimuleren. Het gaat echter vooralsnog alleen om een associatief verband, geen causaal verband. Er is een nieuwe gerandomiseerde klinische trial nodig om de resultaten van de retrospectieve studie te bevestigen, waarschuwen de auteurs.

Referentie

Wang, W., Volkow, N.D., Berger, N.A. et al. Associations of semaglutide with incidence and recurrence of alcohol use disorder in real-world population. Nat Commun 15, 4548 (2024). https://doi.org/10.1038/s41467-024-48780-6