Patiënt heeft baat bij longarts die speciale training in rookstopbegeleiding heeft gevolgd

Doctor breaking a cigarette

Stoppen met roken is voor veel mensen niet gemakkelijk, maar brengt wel enorme gezondheidswinst. Mede om die reden wordt rookstopbegeleiding vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Toch blijkt dat longspecialisten geen grote rol spelen bij rookstopbegeleiding. Een recente Turkse studie lijkt aan te tonen dat longspecialisten die een speciale training volgen hun patiënten actiever en effectiever begeleiden bij het stoppen met roken.

De Turkse studie wilde nagaan wat het effect is van een postgraduate opleiding bij Turkse longspecialisten, en de frequentie van het aanbieden van rookstopbegeleiding. Alle 2.941 aangesloten longartsen van de Turkish Thoracic Society (TTS) kregen in de periode april-oktober 2019 een online vragenlijst toegestuurd. Die bevatte vragen over hun universitaire opleiding en loopbaan, en ook of ze een postgraduate training voor rookstopbegeleiding hadden gevolgd. Ook peilden de onderzoekers naar hulpmiddelen bij het stoppen met roken die de respondenten aan hun patiënten aanboden.

Het animo om de vragenlijst in te vullen was niet geweldig: slechts 374 longspecialisten stuurden de onlinevragenlijst beantwoord terug. Haast 62% van de respondenten was vrouwelijk en de gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 43 jaar. Iets meer dan de helft (52,1%) gaf aan een speciale opleiding rookstopbegeleiding te hebben gevolgd en zo’n 68,2% nog bijkomende opleidingen.

De onderzoekers maakten de volgende observaties:

  • Longartsen die een rookstoptraining hadden gevolgd, waren gemiddeld ouder (46 jaar, versus 38 jaar zonder opleiding). Ze waren eveneens langer aan de slag als pneumoloog: 23 versus 14 jaar.
  •  Zo’n 53% van de respondenten deed actief aan ambulante rookstopbegeleiding. Ook hier was de gemiddelde leeftijd hoger: 45 versus 40 jaar. De enige onafhankelijke factor die bepaalde of iemand rookstopbegeleiding kreeg was de training die de specialist in kwestie achter de rug had.

De auteurs concluderen dat het aantal longspecialisten dat diensten aanbiedt om rokers te helpen te stoppen met roken het beste verhoogd kan worden door het aantal opleidingen die ze hiervoor volgen, op te drijven.

Kortere interventies

De auteurs stellen zich eveneens vragen bij het lage aantal longartsen dat deze opleiding heeft gevolgd, slechts de helft. Een onvoldoende score, laten ze optekenen. Een mogelijke reden zou wel eens kunnen zijn dat de interventies die longspecialisten in de training meekrijgen, te lang zijn en veel tijd vragen. De Turkse researchers pleiten dan ook voor kortere, ambulante interventies, die wellicht meer longartsen ertoe kunnen bewegen zich te bekwamen in rookstopbegeleiding. Wel is niet duidelijk of opgeleide longspecialisten betere resultaten boeken of niet als het gaat om mensen te helpen te stoppen met roken.

Referentie

Bostan P, Salepci B, Uysal MA. The effect of postgraduate training in smoking cessation care on the clinical practice of pulmonologists. Tob Induc Dis. 2023 Mar 8;21:35. doi: 10.18332/tid/159795. PMID: 36909815; PMCID: PMC9993234.