Ook voor gezond gedrag op de werkvloer geldt: goed voorbeeld doet goed volgen

maart 2023 Werk Leefstijl Dominique Vrouwenvelder
Corporate business people, modern architecture

Gezond gedrag, zoals bewegen en groente en fruit eten zijn niet alleen een individuele keuze, maar worden ook beïnvloed door familieleden, vrienden of buren. Er is echter weinig bekend over collega’s, terwijl veel volwassenen het grootste deel van hun wakkere uren doorbrengen op hun werkplek, waar zij herhaaldelijk dezelfde collega’s ontmoeten. Het gedrag van collega’s zou de (on)gezonde keuzes van werknemers kunnen beïnvloeden.

Onderzoekers van de universiteiten van Utrecht en Keulen onderzochten in hoeverre collega’s een rol kunnen spelen in elkaars eet- en beweeggedrag door zich te richten op twee mechanismen: collega’s kunnen een gezonde leefstijl aanmoedigen of optreden als rolmodel wiens gedrag kan worden geobserveerd en gekopieerd.

De auteurs gebruikten hiervoor de European Sustainable Workforce Survey, met gegevens over 4.345 werknemers in 402 teams in 113 organisaties. Zij onderzochten in hoeverre de aanmoediging van werknemers verband houdt met de consumptie van groenten en fruit en met lichaamsbeweging.

Aanmoedigen

Door te praten over beweging en diëten, beide veel voorkomende gespreksonderwerpen op de werkplek, kunnen werknemers leren dat hun collega’s een gezonde leefstijl waarderen. Dit kan zich op drie manieren vertalen in het maken van gezonde keuzes. Aanmoedigingen kunnen worden beschouwd als een positieve versterking van gewenst gedrag, wat de motivatie voor dit gedrag kan vergroten. Daarnaast kunnen aanmoedigingen leiden tot een gevoel van verantwoordelijkheid tegenover degenen die de aanmoedigingen uitspreken en daarmee een gevoel van gezamenlijke inspanning creëren. Ten slotte laten collega’s door het aanmoedigen van gezonde keuzes zien dat ze om elkaar geven, omdat zulke keuzes als iets goeds worden gezien.

Rolmodel

De tweede manier waarop collega’s elkaars leefstijlkeuzes kunnen beïnvloeden is via hun eigen handelen. Collega’s kunnen belangrijke rolmodellen zijn, wier gedrag kan worden geobserveerd, gekopieerd en beïnvloed.

De keuzes van collega’s om gezond te eten en te bewegen vormen een norm die wordt beschouwd als een leidraad voor passend gedrag. Daarnaast kunnen de acties van collega’s ook de zelfredzaamheid versterken: als werknemers merken dat hun collega’s erin slagen gezonde keuzes te maken, kan dat voor hen een signaal zijn dat zij daartoe ook in staat zijn. Bovendien kunnen collega’s op de werkplek samen gezond gedrag vertonen. De gedragingen die werknemers samen met hun collega’s vertonen, dragen bij aan hun algehele gezonde voeding en lichaamsbeweging.

Gezondheidscultuur

De auteurs vonden dat werknemers eerder geneigd waren om fruit en groenten te eten en aan lichaamsbeweging te doen wanneer hun collega’s een gezonde levensstijl aanmoedigen. Het gezonde eetgedrag van werknemers was positief gerelateerd aan de groente- en fruitconsumptie van hun collega’s, terwijl een negatieve correlatie werd gevonden met betrekking tot lichaamsbeweging. Dit laatste resultaat is nog niet overtuigend, aangezien de gevoeligheidsanalyse een positieve trend aangaf wanneer de invloed van collega’s varieert met de teamgrootte.

In het algemeen kunnen de aanmoediging van collega’s en hun eigen gezonde gedrag bijdragen tot het creëren van een gezondheidscultuur op de werkplek en alle werknemers ondersteunen bij het maken van gezonde keuzes. Deze resultaten tonen aan dat bedrijven die een gezonde levensstijl willen bevorderen, hun bedrijfsbeleid kunnen aanvullen met een sociaal ondersteunende infrastructuur op de werkplek.

Referentie

Van der Put A, Ellwardt L. Employees’ healthy eating and physical activity: the role of colleague encouragement and behaviour. BMC Public Health. 2022 Nov 1;22(1):2004.