Ondergewicht doet het overlijdensrisico na een hartinfarct toenemen

augustus 2023 Wetenschap Cardiovasculair Diede Smeets
Slim man measuring his waist. Healthy lifestyle, body slimming, weight loss concept. Cares about body.

Een lager gewicht is beter voor de gezondheid, toch? Dat is zeker niet altijd het geval, zo blijkt ook uit een recente Singaporese studie. In The American Journal of Cardiology rapporteren de auteurs de resultaten van een onderzoek naar de uitkomsten na een hartinfarct bij patiënten met ondergewicht. Wat blijkt? Het hebben van ondergewicht verhoogt het overlijdensrisico na een hartinfarct.

In onderzoek naar cardiovasculaire aandoeningen wordt vooral veel aandacht geschonken aan de risico’s van vet, dikmakende diëten en obesitas. Toenemend bewijs duidt er echter op dat patiënten met ondergewicht óók een slechte prognose hebben. In de huidige studie werd middels een meta-analyse onderzoek gedaan naar de prevalentie, klinische karakteristieken en prognose van patiënten met ondergewicht die een hartinfarct kregen.

Meta-analyse

De onderzoekers zochten in de Embase en Medline-databases naar studies waarin gerapporteerd werd over uitkomsten bij patiënten met ondergewicht en een hartinfarct. Onderscheid tussen een gezond gewicht en ondergewicht vond plaats op basis van de criteria van de WHO: een BMI <18,5 betekent ondergewicht, terwijl een BMI tussen 18,5 als 24,9 als normaal wordt beschouwd.  

Hogere mortaliteit

In totaal werden 21 studies betreffende 6.368.225 patiënten in de meta-analyse geïncludeerd, waarbij sprake was van ondergewicht bij 47.866 patiënten. Ondergewicht bleek bij patiënten met een hartinfarct een prevalentie van 2,96% te hebben (95%-BI: 1,96-4,47). Hoewel patiënten met ondergewicht minder klassieke cardiovasculaire risicofactoren vertoonden, liepen ze een 66% hoger risico om te overlijden na een hartinfarct dan mensen zonder ondergewicht (HR [95%-BI]: 1,66 [1,44-1,92]; p<0,0001). Een maand na het hartinfarct was de mortaliteit van patiënten met ondergewicht 14,1%, wat opliep tot 52,6% na 5 jaar.

Een interessante observatie was dat patiënten ondanks hun hogere overlijdensrisico juist minder vaak een behandeling volgens de richtlijnen ontvingen. Daarnaast bleek dat het toegenomen risico op sterfte door ondergewicht hoger was bij Aziatische dan Witte patiënten (p=0,0062).

Conclusie

Uit de huidige meta-analyse is gebleken dat patiënten met een hartinfarct en ondergewicht een hoger risico lopen om te overlijden dan patiënten met een normaal gewicht. Een lage BMI bleek een onafhankelijke voorspellende factor voor mortaliteit, wat erop duidt dat behandelrichtlijnen in de toekomst meer aandacht moeten besteden aan ondergewicht als risicofactor voor slechtere uitkomsten.    

Referentie

Lin C, Loke WH, Ng BH, et al. Mortality, cardiovascular, and medication outcomes in patients with myocardial infarction and underweight in a meta-analysis of 6.3 million patients. The American Journal of Cardiology 2023;196:1-10.