Notenconsumptie verlaagt kans op cognitieve achteruitgang

juli 2023 Voeding Neurologie Diede Smeets
Close up of a girls hands eating nuts

Boomnoten en pinda’s bevatten veel voedingsstoffen die de hersengezondheid kunnen beschermen, waardoor soms aangenomen wordt dat de consumptie van deze noten goed is voor de cognitieve gezondheid. Het bewijs voor deze claim is echter beperkt en inconsistent. In The American Journal of Clinical Nutrition werden onlangs de resultaten gepubliceerd van een studie naar de relatie tussen notenconsumptie en cognitief vermogen.   

Het doel van de studie was het prospectief beoordelen van de associatie tussen notenconsumptie en de veranderingen in het cognitief vermogen van ouderen met een verhoogd risico op cognitieve achteruitgang.

Studieopzet

In totaal werden 6.630 deelnemers van 55-75 jaar (gemiddeld 65,0 jaar, 48,4% vrouw) met overgewicht of obesitas en metabool syndroom gevraagd om een gevalideerde semi-kwantitatieve voedselfrequentievragenlijst in te vullen. Daarnaast ondergingen de deelnemers een aantal neuropsychologische onderzoeken. Samengestelde cognitiescores werden gebruikt om globale, algemene, aandachts- en uitvoerende functiedomeinen te beoordelen. Consumptie van noten werd als volgt gecategoriseerd:

  • <1 portie (1 portie is 30 gram noot) per week
  • ≥1 tot <3 porties per week
  • ≥3 tot <7 porties per week
  • ≥7 porties per week

Resultaten

Een hogere consumptie van noten bleek positief geassocieerd met verbeteringen in de algemene cognitieve functie over de twee jaar dat de deelnemers werden gevolgd (p<0,001). Deelnemers die ≥3 tot <7 en ≥7 porties noten per week consumeerden, vertoonden meer gunstige veranderingen in de algemene cognitieve functie vergeleken met deelnemers die <1 portie per week nuttigden (respectievelijke βz-scores [95%-BI]: 0,06 [0,00-0,12] en 0,13 [0,06-0,20]). Binnen de andere beoordeelde cognitieve domeinen werden geen statistisch significante veranderingen gezien tussen de groepen deelnemers.

Conclusie

Regelmatige consumptie van noten bleek in deze studie de afname van de algemene cognitieve functie te verminderen bij ouderen met een verhoogd risico op cognitieve achteruitgang. Deze bevindingen zullen bevestigd moeten worden in een gerandomiseerde klinische studie.

Referentie

Ni J, Nishi SK, Babio N, et al. Higher versus lower nut consumption and changes in cognitive performance over two years in a population at risk of cognitive decline: a cohort study. Am J Clin Nutr 2023; online ahead of print.