Nieuwe studie legt verband tussen hogere zoutinname en verhoogd risico op type 2 diabetes

november 2023 Voeding Diabetologie Willem van Altena
Close up of a pile of salt on a table cloth

Het klinkt haast paradoxaal, maar mensen die te veel zout consumeren lopen daardoor een grotere kans op diabetes. Een verhoogde zoutconsumptie blijkt geassocieerd te zijn met een verhoogd risico op het ontwikkelen van type 2 diabetes, zo blijkt uit een Amerikaanse studie die onlangs is gepubliceerd in Mayo Clinic Proceedings. Deze bevinding is de eerste die aantoont dat het beheersen van zoutinname type 2 diabetes kan voorkomen.

Een onderzoek onder 402,982 deelnemers van 37 tot 73 jaar uit de U.K. Biobank onthulde deze relatie. Deelnemers kregen bij aanvang een vragenlijst over hun zoutgebruik, variërend van “nooit of zelden” tot “altijd”. Gedurende een mediane follow-up van 11,9 jaar werden 13,120 gevallen van type 2 diabetes gedocumenteerd. Aangepaste hazard ratios (HRs) werden berekend in vergelijking met degenen die zelden of nooit zout toevoegden aan voedsel.

Aangepaste HRs waren respectievelijk 1,11 (95% BI, 1,06-1,15) voor soms zoutgebruik, 1,18 (95% BI, 1,12-1,24) voor meestal zoutgebruik, en 1,28 (95% BI, 1,2-1,37) voor altijd zoutgebruik. Er werden geen significante verbanden gevonden tussen zoutfrequentie en hypertensie of andere risicofactoren voor type 2 diabetes. BMI, taille-heupverhouding en C-reactief proteïne medieerden de waargenomen associatie respectievelijk met 33.8%, 39.9%, en 8.6%.

Beperkingen in de studie zijn er wel. Mogelijke marker svan een ongezonde levensstijl en zelfrapportage van zoutfrequentie kunnen vatbaar zijn voor vertekening. Verdere onderzoeken zijn nodig om de causale verbanden achter de associatie te bepalen.

Referentie

Wang X, Ma H, Kou M, et al. Dietary Sodium Intake and Risk of Incident Type 2 Diabetes. Mayo Clin Proc. 2023 Oct 11:S0025-6196(23)00118-0. doi: 10.1016/j.mayocp.2023.02.029. Epub ahead of print. PMID: 37921793.