Nieuwe strategie tegen diabetes type 2: leefstijlbehandeling vergoed vanaf 2024

november 2023 Verzekeraars Diabetologie Willem van Altena
Glucometer with fresh vegetables. Healthy food, diet and nutrition

Een revolutie in de behandeling van diabetes type 2: vanaf volgend jaar wordt een baanbrekend leefstijlprogramma voor deze aandoening vergoed vanuit het Nederlandse basispakket. De kosten voor het gespecialiseerde gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) programma ‘Keer Diabetes2 Om’ worden vanaf 1 januari 2024 voor iedere verzekerde vergoed vanuit het basispakket. Dit is voor het eerst in Nederland dat een leefstijlalternatief voor de reguliere behandeling op grote schaal wordt vergoed. Doel van de behandeling is het bereiken van een duurzame leefstijlaanpassing, en het afbouwen van medicatie.

Diabetes type 2, een van de meest voorkomende en ernstige chronische ziekten wereldwijd, wordt vaak behandeld met medicijnen. Echter, de onderliggende oorzaken, zoals overgewicht en een ongezonde levensstijl, blijven onaangeroerd. Dat verandert in 2024, wanneer een leefstijlbehandeling voor diabetes type 2 voor het eerst in Nederland wordt vergoed vanuit het basispakket. Dit programma, genaamd ‘Keer Diabetes2 Om’, ontwikkeld door stichting Voeding Leeft en ondersteund door het RIVM en het Diabetes Fonds, belooft een ommekeer in de benadering van deze ziekte.

Ongezonde levensstijl

Volgens recente schattingen zal het aantal mensen met diabetes wereldwijd tegen 2050 verdubbelen tot 1,3 miljard, waarbij 90% lijdt aan diabetes type 2, gelinkt aan een ongezonde levensstijl. Te veel zitten, te weinig bewegen, te weinig slapen en ongezond eten dragen allemaal bij aan het diabetesrisico. Het gespecialiseerde gecombineerde leefstijlinterventieprogramma ‘Keer Diabetes2 Om’ wordt vanaf 1 januari 2024 vergoed voor elke verzekerde in Nederland. Dit betekent dat leefstijlbehandeling op grote schaal beschikbaar wordt als alternatief voor traditionele medicamenteuze behandeling.

Minder diabetesmedicatie

Diabetes type 2 wordt traditioneel behandeld met bloedsuikerverlagende medicatie zoals metformine of het tegenwoordig als afslankmiddel populaire semaglutide, maar dit biedt geen duurzame oplossing. Het ‘Keer Diabetes2 Om’-programma richt zich op prediabetes- en diabetespatiënten en biedt begeleiding op het gebied van voeding, beweging, ontspanning en slaap. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat leefstijlaanpassingen het verloop van diabetes type 2 kunnen beïnvloeden, waardoor medicatie kan worden afgebouwd. In feite toont het programma aan dat 67% van de deelnemers twee jaar na aanvang van het traject minder diabetesmedicatie gebruikt, terwijl 27% volledig is gestopt (Pot ea, 2020).

Het RIVM en het Diabetes Fonds onderstrepen het belang van dit leefstijlprogramma als duurzame oplossing voor de groeiende diabetescrisis. ‘Keer Diabetes2 Om’ heeft sinds 2014 meer dan 5000 deelnemers geholpen, wat resulteert in aanzienlijke verbeteringen in levenskwaliteit en gewichtsverlies. Vanaf 2024 zal dit programma beschikbaar zijn voor een breder scala aan mensen met diabetes type 2, in de hoop een gezondere toekomst te bieden voor degenen die getroffen zijn door deze ernstige aandoening.

Referenties

Persbericht Keerdiabetes2om.nl

Lancet, T. (2023). Diabetes: a defining disease of the 21st century. Lancet (London, England), 401(10394), 2087.

Pot, G. K., Battjes-Fries, M. C., Patijn, O. N., van der Zijl, N., Pijl, H., & Voshol, P. (2020). Lifestyle medicine for type 2 diabetes: practice-based evidence for long-term efficacy of a multicomponent lifestyle intervention (Reverse Diabetes2 Now). BMJ nutrition, prevention & health, 3(2), 188.