Nieuw onderzoek brengt effecten van corona op leefstijlgerelateerde aandoeningen in kaart

Holland coronavirus invasion crisis abstract background.

Bij Amsterdam UMC en Radboudumc start een nieuw project dat erop gericht is de langetermijneffecten van COVID-19 op leefstijl te onderzoeken, en op leefstijlgerelateerde ziekten. In dit nieuwe project bundelen twee al lopende projecten op het gebied van leefstijlgeneeskunde hun krachten: LOFIT en PRO-FIT.

Tijdens de pandemie bleek dat mensen met overgewicht, die roken en/of te weinig aan lichaamsbeweging doen vaker in het ziekenhuis opgenomen moesten worden en een grotere kans op overlijden hadden. In het project gaat het met name om het vinden van antwoorden op de volgende vragen:

  • Wat zijn de langetermijneffecten van COVID-19 op leefstijl?
  • Wat zijn de effecten van COVID-19 op het ontstaan van leefstijlgerelateerde ziekten, zoals hart- en vaatziekten?
  • Is er een ‘teachable moment’ om leefstijlaanpassingen te maken, bijvoorbeeld bij opname in het ziekenhuis na een COVID-19 infectie of bij blijvende klachten ten gevolge van COVID-19 (long covid)?

Om deze vragen te beantwoorden, maakt het project gebruik van het leefstijlloket in het ziekenhuis. Vanuit dit loket worden de patiënten doorverwezen naar leefstijlaanbieders in de regio. Voor patiënten met long covid is de verwachting dat een leefstijlinterventie zorgt voor meer kwaliteit van leven en een verbetering van het risicoprofiel. Dit zorgt uiteindelijk voor een lager risico op ziekenhuisopname bij een nieuwe COVID-19 infectie of andere chronische ziektes.

LOFIT en PRO-FIT

Het project LOFIT wil leefstijlbegeleiding in het ziekenhuis inbedden in de zorg voor patiënten met een leefstijlgerelateerde ziekte. In het leefstijlloket gaat een zogeheten ‘leefstijlmakelaar’ in gesprek met patiënten met een leefstijlgerelateerde ziekte, die onder behandeling zijn van het ziekenhuis. Het loket vormt een brug tussen patiënt, ziekenhuis en de mogelijkheden voor een gezonde leefstijl in de directe woonomgeving van de patiënt.

Bij een stabiele vernauwing in de kransslagader behandelen cardiologen hun patiënten doorgaans met een chirurgische ingreep en medicijnen. Soms kan een leefstijlinterventie echter ook een goede eerste behandeloptie zijn. Het PRO-FIT project onderzoekt of je in sommige gevallen met een leefstijlinterventie een vergelijkbaar effect kan behalen als met een operatie.

Meer informatie

Lees meer over dit project en de achtergronden op de website van ZonMW.