Mediterraan dieet gekoppeld aan verbeteringen in cardiovasculaire gezondheid, vooral bij vrouwen

november 2023 Voeding Cardiovasculair Willem van Altena

Er komt meer en meer wetenschappelijk bewijs voor de theorie dat het zogeheten mediterrane dieet in verband gebracht kan worden met een lager risico op hart- en vaatziekten. Recent verscheen in vakblad Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases een studie uit Edinburgh (Schotland) waarin bevestigd wordt dat volwassenen die een mediterraan dieet volgen een verlaging van de systolische en diastolische bloeddruk ervaren. Volwassenen die meer voedingsmiddelen eten die geassocieerd worden met een mediterraan dieet hebben lagere bloeddruk, BMI en verminderd cardiovasculair risico, waarbij het voordeel voor vrouwen hoger ligt dan voor mannen.

Methodiek

Onderzoekers verzamelden gegevens van 533 volwassenen in de leeftijd van 40 tot 59 jaar uit het Verenigd Koninkrijk en Ierland, die bij aanvang geen dementie hadden en deelnamen aan het PREVENT-dementieprogramma (gemiddelde leeftijd 51,25 jaar; 60% vrouwen). Deelnemers rapporteerden hun voedselinname via de Scottish Collaborative Group Food Frequency Questionnaire. Verschillende scores, waaronder de Mediterranean Diet Adherence Screener (MEDAS), werden berekend om de naleving van een mediterraan dieet te meten. Diverse gezondheidsparameters werden gemeten, waaronder bloeddruk, BMI, cholesterol en cardiovasculaire risicoscores.

In een volledig aangepast model vertoonden volwassenen lagere bloeddruk, BMI en cardiovasculaire risicoscores bij een toename van de naleving van een mediterraan dieet. Vrouwen volgden het mediterrane dieet trouwer dan mannen, en hadden lagere bloeddruk, BMI en cardiovasculaire risicoscores dan mannen. Mannen vertoonden ook een lagere BMI, zij het met een kleiner effect dan vrouwen.

Olijfolie

Olijfolie, noten, en minder koolzuurhoudende dranken bleken geassocieerd te zijn met lagere bloeddruk en BMI. Olijfolie was ook gekoppeld aan lagere nuchtere bloedsuikerspiegel en een lager cardiovasculair risico.

Deze bevindingen ondersteunen de gedachte dat het consumeren van een mediterraan dieet gunstig kan zijn voor de cardiovasculaire gezondheid, zelfs buiten mediterrane gebieden zoals het Verenigd Koninkrijk. De geslachtsgerelateerde verschillen in de relatie tussen een mediterraan dieet en cardiovasculaire gezondheid benadrukken het belang van gepersonaliseerde voedingsaanbevelingen. Toekomstig onderzoek zou zich moeten richten op geslachtsspecifieke associaties en andere eetpatronen.

Referentie

Gregory S, Ntailianis G, Shannon O, et al. The Mediterranean diet is associated with better cardiometabolic health for women in mid-life but not men: A PREVENT dementia cohort cross-sectional analysis. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2023 Nov;33(11):2251-2260. doi: 10.1016/j.numecd.2023.07.020. Epub 2023 Jul 21. PMID: 37580237.