Lichaamsbeweging voor een hartinfarct verlaagt concentratie van cardiale biomarkers

juni 2023 Beweging Cardiovasculair Diede Smeets
highlighted red heart disease on woman body

Cardiovasculaire ziekten veroorzaken wereldwijd het grootste aantal sterfgevallen; in 2019 overleden naar schatting 17,9 miljoen mensen aan een cardiovasculaire ziekte.1 Eerder is gebleken dat regelmatige lichaamsbeweging de infarctgrootte na een hartaanval kan beperken en de overleving bevordert.2 Onderzoekers van het Radboud UMC hebben onlangs de resultaten van een onderzoek gepubliceerd naar de relatie tussen lichaamsbeweging voorafgaand aan een hartinfarct en de concentraties van cardiale biomarkers na het infarct.3

De onderzoekers rekruteerden patiënten die in het ziekenhuis opgenomen werden vanwege een ST-elevatiemyocardinfact (STEMI) – een hartinfarct dat dusdanig ernstig is dat er via een elektrocardiogram (ECG) elevatie van het ST-segment wordt gezien. Deze deelnemers werden middels de ‘Short Questionnaire to Assess Health-enhancing physical activity’ (SQUASH)-vragenlijst gevraagd naar de hoeveelheid lichaamsbeweging die zij in de zeven dagen voorafgaand aan het hartinfarct uitvoerden. Patiënten die in de week voorafgaand aan het hartinfarct intensieve sportbeoefening uitvoerden, werden ingedeeld in de ‘beweging’-groep, terwijl de patiënten die dit niet hadden gedaan aan de controlegroep werden toegewezen.

Cardiale biomarkers

De piekconcentraties van hooggevoelig cardiaal troponine T (‘high-sensitive cardiac troponin T’, hs-cTnT) en creatinekinase (CK) werden na het hartinfarct gemeten. De biomarkerconcentraties werden elke zes uur vastgesteld, totdat de piekconcentratie was bepaald. Daarnaast werd onderzocht of er een associatie was tussen de lichaamsbeweging in de week voorafgaand aan het hartinfarct en het ziekteverloop. Om dit vast te stellen werd gekeken naar de duur van de ziekenhuisopname en de incidentie van substantiële cardiale events (nog een infarct, revascularisatie van het betroffen bloedvat, cardiogene shock of sterfte) tijdens de ziekenhuisopname en in de dertig dagen en zes maanden na het infarct.

Minder hs-cTnT en CK bij beweging

In totaal werden 98 patiënten met een STEMI geïncludeerd, waarvan 16% werden toegewezen aan de beweging-groep en de andere 84% aan de controlegroep. De piekconcentraties van hs-cTnT en CK bleken statistisch significant lager in de beweging-groep ten opzicht van de controlegroep (hs-cTnT: 951 ng/mL bij beweging versus 3.136 ng/ml bij controle, CK: 477 U/l bij beweging versus 1.055 U/l bij controle; p=0,016). De onderzoekers vonden geen verschillen in het ziekteverloop na het hartinfarct tussen beide groepen.

Conclusie

Het uitvoeren van intensieve lichaamsbeweging in de week voorafgaand aan het plaatsvinden van een hartinfarct blijkt tot een significante verlaging van de cardiale biomarkers hs-cTnT en CK te leiden. Hoewel in deze studie geen effect op het ziekteverloop werd aangetoond, ondersteunen de resultaten wel de notie dat lichaamsbeweging een positief effect heeft op de cardiovasculaire gezondheid.

Referenties

  1. WHO. Factsheet Cardiovascular diseases (CVDs).
  2. Peytz NC, Jabbari R, Bojesen SE, et al. Physical activity and risk of instant and 28-day case-fatality in myocardial infarction. PLoS One 2019;14:e027398.
  3. de Koning IA, van Bakel BMA, Rotbi H, et al. Association between engagement in exercise training and peak cardiac biomarker concentrations following ST-elevation myocardial infarction. BMJ Open Sport & Exercise Medicine 2023;9:e001488,