KWF en Maag Lever Darm Stichting wijzen op onderschatte associatie tussen alcohol en kanker

juli 2023 Preventie Leefstijl Verslavingszorg Willem van Altena

De Maag Lever Darm Stichting en KWF Kankerbestrijding slaan in de maand juli de handen ineen voor een bewustwordingscampagne rond alcohol. Onder de naam ‘Op je gezondheid?’ (let op dat vraagteken!) willen de twee organisaties mensen wijzen op de relatie tussen alcohol en een verhoogd risico op 7 soorten kanker. Een kersvers onderzoek laat zien dat slechts 27% van de Nederlanders denkt dat alcoholgebruik ongezond is. En er blijken nog meer misverstanden te bestaan, die de campagne graag de wereld uit wil helpen.

Weloverwogen keuzes

Johan van de Gronden, directeur KWF en voorzitter van AlcoholPreventie voor de Gezonde Generatie: “Vaak kun je aan het krijgen van kanker helemaal niks doen. Maar zeker in een derde van de gevallen wordt kanker mede veroorzaakt door een ongezonde leefstijl, waaronder het drinken van alcohol. Wij vinden het van groot belang dat mensen zich hier bewust van zijn. Met de campagne ‘Op je gezondheid?’ willen we mensen hierop wijzen, zodat zij weloverwogen keuzes kunnen maken voor zichzelf én voor hun kinderen.”

Zeven soorten kanker

Bijna twee derde van de Nederlanders heeft er geen idee van dat alcoholgebruik kanker kan veroorzaken. Elk jaar krijgen 4.000 mensen kanker door alcoholgebruik. Het gaat dan met name om:

 • mondkanker
 • keelkanker
 • strottenhoofdkanker
 • slokdarmkanker
 • borstkanker
 • leverkanker
 • darmkanker

Gezelligheid

Onderzoeksbureau MarketResponse verrichtte in opdracht van de gezondheidsfondsen kwantitatief onderzoek onder 1.605 volwassen Nederlanders. Er is onderzocht wat zij denken en weten over alcohol. Enkele conclusies:

 • Ruim de helft van de ondervraagden (54%) associeert alcohol met gezelligheid. Slechts de helft daarvan, 27% associeert alcohol met ongezond gedrag.
 • Mensen weten nauwelijks wat de gezondheidseffecten van alcohol zijn. Mensen denken vooral dat veel drinken in één keer ongezond is. Elke dag een glas alcohol is volgens slechts 46% ongezond tot zeer ongezond, en 20% denkt zelfs dat dit gezond is. Feit is: er bestaat geen veilige hoeveelheid alcohol. Zowel vaak als veel drinken is ongezond.
 • Mensen zijn niet blind voor de negatieve gevolgen van alcohol en 64% vindt alcohol een risicoproduct. Mensen denken daarbij vooral aan de korte termijn, zoals agressie, en 61% geeft aan dat alcohol weleens tot vervelende situaties tussen mensen leidt.
 • Twee derde vindt dat volwassenen zich bewuster moeten zijn van hun voorbeeldrol richting jongeren. Uit onderzoek van het Trimbos Instituut blijkt dat kinderen waarvan de ouders alcohol drinken vaker vroeg beginnen met drinken, bingedrinken (daaronder wordt verstaan: 5 glazen alcohol of meer tijdens een enkele gebeurtenis) of een alcoholverslaving ontwikkelen op latere leeftijd. Ook het zien drinken van ouders speelt een rol in het alcoholgebruik van jongeren.

‘Op je gezondheid?’ 

De campagne ‘Op je gezondheid?’ is een initiatief van Maag Lever Darm Stichting en KWF Kankerbestrijding in het kader van de Gezonde Generatie. Vrijwel de hele maand juli is de campagne onder meer te zien op TV en in de bioscoop. In deze eerste campagne gaat het specifiek over het feit dat alcohol drinken de kans op kanker vergroot. De initiatiefnemers willen de komende jaren meer kenniscampagnes starten over andere gezondheidseffecten van alcohol.

Meer informatie

Bezoek de website over alcohol van de Gezonde Generatie

Lees hier het rapport van het Trimbos Instituut over Alcohol en Opvoeding

Bekijk ook het persbericht van KWF