Indicatieuitbreiding voor inclisiran als preventie van cerebrovasculaire aandoening bij risicogroepen

juli 2023 Farma Cardiovasculair Willem van Altena
Cholesterol formation, fat, artery, vein, heart. Red blood cells, blood flow. Narrowing of a vein for fat formation. Surgery operation, 3d render

De Amerikaanse medicijnenautoriteit FDA heeft een uitgebreide indicatie voor inclisiran goedgekeurd voor patiënten met een hoog gehalte LDL-cholesterol maar zonder een voorgeschiedenis van cerebrovasculaire aandoening (CVD). Dankzij de beslissing van de FDA kan inclisiran nu ook preventief ingezet worden bij mensen met een verhoogd LDL en andere risicofactoren die echter nog geen CV-gebeurtenis hebben meegemaakt. Inclisiran wordt op de markt gebracht door farmaceut Novartis onder de naam Leqvio.

Inclisiran is een zogeheten small-interfering RNA-therapie voor LDL-verlaging. Het middel was in 2021 al door de FDA goedgekeurd voor volwassenen met klinisch atherosclerotisch CVD of heterozygote familiaire hypercholesterolemie die extra LDL-verlaging nodig hebben. Novartis stelt dat de indicatieuitbreiding preventief gebruik van inclisiran mogelijk maakt bij patiënten met verhoogd LDL die een verhoogd risico hebben op CVA, als aanvulling op een dieet en statinetherapie.

Inclisiran wordt toegediend als subcutane injectie. Na een eerste dosis volgt een tweede injectie na 3 maanden, en vervolgens wordt inclisiran twee keer per jaar toegediend.

Referentie

Persbericht Novartis