Incretine-gebaseerde therapieën tonen veelbelovende resultaten voor diabetes en obesitas

december 2023 Farma Diabetologie Obesitas Willem van Altena

Recente vooruitgang in incretine-gebaseerde therapieën biedt veelbelovende resultaten voor mensen met type 2 diabetes en obesitas, volgens een presentatie van Richard E. Pratley, MD, tijdens het World Congress on Insulin Resistance, Diabetes & Cardiovascular Disease. Incretine-gebaseerde therapieën, waaronder GLP-1-receptoragonisten, blijken specifieke defecten aan te pakken die niet worden behandeld door andere medicatieklassen. Een opvallend voordeel is dat deze medicijnen geen hypoglykemie veroorzaken en tevens gewichtsverlies kunnen induceren.

Verschillen tussen GLP-1-receptoragonisten, zoals geïllustreerd door Pratley, hebben invloed op de halfwaardetijd en verzadiging. Over het algemeen tonen langwerkende GLP-1-receptoragonisten, waaronder dulaglutide (Trulicity, Eli Lilly) en semaglutide (Ozempic/Wegovy, Novo Nordisk), meer doeltreffendheid in het verlagen van HbA1c, zowel door het verminderen van postprandiale glucose-reacties als het uitoefenen van aanhoudende effecten op nuchtere glucosewaarden.

Gewichtsverlies

Deze variaties in medicijnen strekken zich ook uit tot hun invloed op gewichtsverlies bij patiënten. Vergelijkingen tussen GLP-1-trials laten zien dat sommige middelen, waaronder semaglutide, aanzienlijk meer gewichtsverlies veroorzaken dan andere, zoals exenatide (Bydureon, AstraZeneca) en dulaglutide.

Orale formuleringen van incretine-gebaseerde medicijnen, zoals orale semaglutide (Rybelsus, Novo Nordisk), hebben ook de aandacht getrokken. Wereldwijde onderzoeksgegevens tonen aan dat orale semaglutide niet alleen HbA1c met maximaal 1,7% kan verminderen na 52 weken, maar ook een aanzienlijk gewichtsverlies van 3,5% tot 4,5% kan realiseren.

SURMOUNT-1

In de recente jaren heeft de ontwikkeling van duale agonisten de mogelijkheden van incretine-gebaseerde therapieën verder vergroot. Tirzepatide (Mounjaro/Zepbound, Eli Lilly), een GLP-1/GIP-duale agonist, toonde in een analyse van de SURPASS-trials aan dat het HbA1c met wel 2,5% en lichaamsgewicht met maximaal 12% kan verminderen. Voor volwassenen met obesitas was het gewichtsverlies zelfs opvallender, met een piek van 20,9% in het SURMOUNT-1-onderzoek.

De behandeling van obesitas evolueert snel, en de farmaceutische industrie speelt hier een cruciale rol in. Novo Nordisk, een vooraanstaande speler op dit gebied, heeft niet alleen de ontwikkeling van hogere doses orale semaglutide 50 mg gestimuleerd, maar is ook betrokken bij de productie van retatrutide, een GIP/GLP-1/glucagon triple agonist. Daarnaast heeft Novo Nordisk CagriSema in ontwikkeling, een combinatiedrug die semaglutide en cagrilintide integreert.

Nieuwe ontwikkelingen

Naast Novo Nordisk zijn andere fabrikanten actief in de ontwikkeling van incretine-gebaseerde medicijnen. Eli Lilly heeft tirzepatide en orforglipron in hun portfolio, terwijl diverse andere medicijnen, waaronder combinatietherapieën en triple agonists, zich momenteel in verschillende stadia van ontwikkeling bevinden.

Deze veelbelovende ontwikkelingen in incretine-gebaseerde therapieën werpen een nieuw licht op de behandeling van diabetes en obesitas, en suggereren dat verdere innovaties op komst zijn. Het lijkt erop dat de toekomst van deze medicijnen niet alleen gericht zal zijn op het optimaliseren van glucosebeheersing, maar ook op het bieden van effectieve oplossingen voor gewichtsverlies, wat een cruciaal aspect is van de gezondheid van patiënten met diabetes en obesitas.

Referentie

Pratley R. Incretins in diabetes: The new, the newest and the future. Gepresenteerd op het World Congress on Insulin Resistance, Diabetes & Cardiovascular Disease; 7-9 december 2023; Los Angeles.