Hoog triglyceridengehalte bij niet-alcoholische leververvetting verhoogt kans op pancreatitis

oktober 2023 Wetenschap Endocrinologie Willem van Altena
doctor touch fatty on liver , concept fatty liver in hospital

Een hoog triglyceridengehalte blijkt bij mensen met niet-alcoholische leververvetting (‘non-alcoholic fatty liver disease’, NAFLD) een verhoogd risico op matig ernstige en ernstige acute pancreatitis te veroorzaken. Daarmee neemt ook het risico op gerelateerde complicaties toe, waaronder orgaanfalen, bij patiënten met niet-alcoholische vette leverziekte.

Dat zijn de uitkomsten uit een retrospectieve studie door onderzoekers van het Northern Jiangsu People’s Hospital in Yangzhou, China die onlangs gepubliceerd werden in BMC Gastroenterology.

Abnormaal vetmetabolisme

Eerdere studies hadden reeds aangetoond dat een abnormaal vetmetabolisme een belangrijke invloed heeft op de ernst en prognose van acute pancreatitis. Uit de Chinese studie blijkt dat NAFLD de ernst van acute pancreatitis kan verergeren, met een hoger risico naarmate de ernst van NAFLD toeneemt. En hoewel serum triglyceride een gemeenschappelijke risicofactor is voor zowel NAFLD als acute pancreatitis, zijn er weinig studies naar de correlatie tussen de drie.

In een retrospectieve studie beoordeelden onderzoekers de relatie tussen serumtriglyceriden en de ernst van acute pancreatitis bij 598 volwassenen (gemiddelde leeftijd 46,1 jaar; 64,7% mannen) met NAFLD die van 2016 tot 2020 in het ziekenhuis werden opgenomen. Bijna de helft van de patiënten had matig ernstige acute pancreatitis (49,2%), gevolgd door milde (45,7%) en ernstige (5,2%) ziekte.

De onderzoekers groepeerden de patiënten verder op basis van serumtriglycerideniveaus en identificeerden 433 patiënten met hypertriglyceridemie en 165 patiënten zonder hypertriglyceridemie. Hyperlipidemie werd gedefinieerd als serumtriglycerideniveaus van ten minste 1,7 mmol/L, variërend van mild (1,7-2,3 mmol/L), matig (2,3-11,2 mmol/L), ernstig (11,2-22,4 mmol/L) en zeer ernstig (≥ 22,4 mmol/L).

Significant hogere BMI

De onderzoekers merkten op dat patiënten in de hypertriglyceridemiegroep een significant hogere BMI (26,8 vs. 25,4) en middelomtrek (90,8 vs. 86,7) hadden in vergelijking met patiënten in de niet-hypertriglyceridemiegroep.

Verder was de incidentie van matig ernstige (50,3% vs. 46,1%) en ernstige acute pancreatitis (6,5% vs. 1,8%) significant hoger in de hypertriglyceridemiegroep. Deze groep had ook een hogere inBIdentie van persisterend orgaanfalen (6,5% vs. 1,8%), vooral persisterend respiratoir falen (5,3% vs. 1,2%), en had een grotere kans op lokale complicaties, waaronder acute peripancreatische vochtophoping (52,2% vs. 42,2%).

Wanneer de serumtriglycerideniveaus 5,65 mmol/L of hoger waren, was het percentage patiënten met matige tot ernstige NAFLD ook hoger (57,4% vs. 38,9%), wat volgens de onderzoekers aantoonde dat NAFLD relatief ernstiger is wanneer het gehalte serumtriglyceride hoog is.

Volgens multivariate logistische regressieanalyse waren BMI (OR = 0,947; 95% BI, 0,906-0,99), serum triglyceride (OR = 1,017; 95% BI, 1,007-1,028) en acuut recidief pancreatitis (≥ 2 keer; OR = 1,702; 95% BI, 1,03-2,813) onafhankelijke risicofactoren voor acute peripancreatische vochtafname. 017; 95% BI, 1,007-1,028) en recidief acute pancreatitis (≥ 2 keer; OR = 1,702; 95% BI, 1,03-2,813), evenals matige (OR = 2,353; 95% BI, 1,28-4,323) en ernstige (OR = 3,252; 95% BI, 1,623-6,516) NAFLD.

Verder was het risico op acute peripancreatische vochtophoping 2,353 en 3,252 keer hoger bij patiënten met respectievelijk matige en ernstige NAFLD in vergelijking met patiënten met milde NAFLD.

De onderzoekers concluderen dat serum triglyceride nauw gerelateerd is aan de ernst en lokale complicaties bij patiënten met acute pancreatitis en met NAFLD, en een onafhankelijke risicofactor vormt voor de ontwikkeling van lokale complicaties.

Referentie

Zhu L, Yuan L, Wang T, et al. Relation between triglycerides and the severity of acute pancreatitis combined with nonalcoholic fatty liver disease: a retrospective study. BMC Gastroenterol. 2023 Sep 14;23(1):313. doi: 10.1186/s12876-023-02951-9. PMID: 37710167; PMCID: PMC10503164.