Gezondheidsvoordeel al vanaf 2.300 stappen per dag

augustus 2023 Beweging Cardiovasculair Marleen Huijsmans

Een gebrek aan fysieke activiteit is wereldwijd de vierde belangrijkste oorzaak voor overlijden.1 Een zittend leven verhoogt het risico op cardiovasculaire aandoeningen aanzienlijk en kan de levensduur verkorten. Mensen met een kantoorbaan of ander zittend beroep komen met moeite aan hoge scores op hun stappenteller. Hoeveel stappen per dag zijn nou eigenlijk nodig om gezond te blijven? Om dat op te helderen voerden Poolse en Amerikaanse onderzoekers een studie uit naar de associatie tussen het dagelijkse aantal stappen en het risico op overlijden door cardiovasculaire ziekte. De uitkomsten van dit onderzoek werden gepubliceerd in het tijdschrift European Journal of Preventive Cardiology.2

De onderzoekers voerden een meta-analyse uit over 17 studies met in totaal bijna 227.000 deelnemers, waarin de fysieke activiteit en gezondheidseffecten bestudeerd waren. De belangrijkste uitkomstmaten waren totale sterfte en sterfte door cardiovasculaire ziekte. De mediane follow-upduur was 7,1 jaar.

Meer beweging verlaagt risico op sterfte

De analyse toonde aan dat dat een toename van 1.000 stappen per dag correleerde met een significante vermindering van sterfte door alle oorzaken van 15% (HR [95%-BI]: 0,85 [0,81-0,91]; p<0,001). Een verhoging van 500 stappen per dag correleerde eveneens met een verminderd risico op cardiovasculaire mortaliteit van 7% (HR [95%-BI]: 0,93 [0,91-0,95]; p<0,001). Met behulp van statistische modellen werd een niet-lineaire dosis-respons-associatie gevonden tussen het aantal stappen en mortaliteit door alle oorzaken en door cardiovasculaire ziekte (p<0,001 voor beide) met een progressief lager risico op mortaliteit met een verhoogd aantal stappen.

Conclusie

In deze nieuwe studie werd een negatieve correlatie aangetoond tussen het aantal stappen per dag en sterfte door alle oorzaken en sterfte door cardiovasculaire ziekte. De studie laat zien dat ongeveer 4.000 stappen per dag voldoende is om het risico op vroegtijdige sterfte te verminderen, en slechts 2.300 stappen voldoende is om het risico op sterfte door cardiovasculaire ziekte af te doen nemen. Boven deze grenzen geldt: hoe meer stappen, hoe beter.

Referentie

  1. World Health Organization. The Global Health Observatory – Physical Inactivity.
  2. Banach M, Lewek J, Surma S, et al. The association between daily step count and all-cause and cardiovascular mortality: a meta-analysis. Eur J Prev Cardiol. 2023