Gezond dieet verlaagt risico op diabetes type 2 niet bij mensen met korte nachtrust

maart 2024 Slaap Diabetologie Voedingsleer Van de redactie

Een te korte nachtrust is gerelateerd aan een verhoogd risico op diabetes mellitus type 2, ook bij mensen met een gezond dieet. Dit blijkt uit cohortonderzoek van Diana Nôga (universiteit van Uppsala, Zweden) en collega-onderzoekers. De studie is onlangs gepubliceerd in JAMA Neurology.

De Zweedse onderzoekers analyseerden de gegevens van 247.867 volwassen Britten uit de UK Biobank, met een gemiddelde leeftijd van 55,9 jaar en van wie 52,3% vrouw was. De slaapduur van de deelnemers werd in 4 groepen verdeeld: (a) normaal (7-8 uur/dag); (b) licht slaaptekort (6 uur/dag); matig slaaptekort (5 uur/dag); en (d) ernstig slaaptekort (3-4 uur/dag). Op basis van de bevolkingsspecifieke consumptie van rood en bewerkt vlees, fruit, groenten en vis werd een dieetscore berekend, die varieerde van 0 (ongezond) tot 5 (gezond). De mediane follow-upduur bedroeg 12,5 jaar.

Slaaptekort

Tijdens de follow-upperiode ontwikkelde 3,2% van de deelnemers diabetes mellitus type 2. Na correctie voor verschillende verstorende (‘confounding’) factoren, zoals leeftijd, BMI en lichamelijke activiteit, bleek dat mensen met een matig slaaptekort een 1,16 (95%-BI: 1,05-1,28) en mensen met een ernstig slaaptekort (3-4 uur/dag) een 1,41 (95%-BI: 1,19-1,68) keer zo hoog risico op diabetes mellitus type 2 hadden, vergeleken met mensen met een normale slaapduur. Mensen met de hoogste dieetscore hadden een 25% lager risico op diabetes mellitus type 2 dan diegenen met de laagste dieetscore (HR [95%-BI]: 0,75 [0,63-0,88]). De relatie tussen een korte slaapduur en een verhoogd diabetesrisico bleef bestaan, ongeacht of mensen een gezond dieet volgden.

Volgens de onderzoekers is aanvullend onderzoek nodig om na te gaan of specifieke voedingspatronen, zoals tijdbeperkt eten, de nadelige metabole gevolgen van een korte slaapduur kunnen beperken.

Referentie

Dhana K, Agarwal P, James BD, et al. Healthy lifestyle and cognition in older adults with common neuropathologies of dementia. JAMA Neurol 2024;81:233-9.