Gevolgen van borstkankerbehandeling voor seksleven patiënt blijven vaak onderbelicht

Married young couple fighting against woman oncology disease. Husband hugging hairless ill wife with cancer, giving love, help, support, looking at camera. Health problems concept. Head shot portrait

Onderzoekers van de universiteit van Colorado in Denver (V.S.) hebben onderzocht in hoeverre kankerbehandelingen van invloed zijn op de seksualiteit van vrouwen met borstkanker. Het blijkt dat het merendeel van de vrouwen een duidelijke negatieve impact ervaart. Bovendien hebben veel vrouwen het gevoel dat hun behandelaren te weinig aandacht aan dit aspect schenken gedurende hun behandeling. De bevindingen zijn onlangs gepubliceerd in vaktijdschrift Annals of Surgical Oncology

Een team onder leiding van Sarah Tevis, MD, assistent-hoogleraar in oncologische chirurgie aan de University of Colorado School of Medicine heeft onderzoek gedaan naar de informatievoorziening rond seksualiteit bij vrouwen die een borstkankerbehandeling ondergingen.

Vragenlijsten

In de studie werden 87 vrouwen gevolgd die in december 2020 behandeld werden voor borstkanker. Het grootste deel van de vrouwen (44,8%) was tussen de 45 en 65 jaar oud, en was gediagnosticeerd met borstkanker in stadia 0 tot IV. Van de vrouwen waren er 82,8 blank. De vrouwen kregen vragenlijsten in te vullen waarin hun seksuele gezondheid centraal stond voor, tijdens en na de behandeling. Nog eens 13 vrouwen namen deel aan groepsgesprekken, en 3 vrouwen ondergingen een uitgebreider en diepgravender interview.

Verminderd libido

Bijna 93% van de vrouwen rapporteerde minstens een negatieve impact op hun seksleven vanwege hun kankerbehandeling. Symptomen die veel genoemd werden waren:

  • verminderd libido (69%)
  • vaginale droogheid (63%)
  • minder energie (62%)

Mentaal welzijn

Daarnaast gaf 75% van de vrouwen aan dat deze symptomen een negatieve invloed op hun mentale welzijn hadden. De meeste vrouwen gaven aan geen informatie ontvangen te hebben over de mogelijke invloeden van hun kankerbehandeling op hun seksleven. En de vrouwen die wel informatie ontvingen gaven aan dat die vooral betrekking had op puur fysieke aspecten ervan, zoals menopauzesymptomen of verminderde fertiliteit.

Concluderend stellen de wetenschappers dat seksuele aspecten bij diagnose en behandeling van borstkanker onderbelicht blijven. Het is essentieel om vrouwen beter te informeren en te begeleiden voor en tijdens hun behandeling.

Referentie

Huynh, V., Vemuru, S., Hampanda, K. et al. ASO Visual Abstract: No One-Size-Fits-All: Sexual Health Education Preferences in Patients with Breast Cancer. Ann Surg Oncol 29, 6252–6253 (2022).