Geld verdienen door af te vallen: een effectieve strategie voor mannen met obesitas

mei 2024 Overgewicht Mannengezondheid Obesitas Willem van Altena

De zoektocht naar effectieve methoden om gewichtsverlies te bevorderen blijft een belangrijk thema binnen de leefstijlgeneeskunde. Terwijl traditionele dieetprogramma’s en farmaceutische oplossingen vaak in de schijnwerpers staan, wijst recent Brits onderzoek op een eenvoudiger en potentieel effectievere aanpak: het verstrekken van financiële prikkels. Vooral bij mannen blijkt dit een succesvolle strategie, ontdekten onderzoekers van de universiteit van Stirling. De studie is onlangs gepubliceerd in medisch vakblad JAMA. De naam van de studie: ‘Game of Stones’, een verwijzing naar de populaire televisieserie Game of Thrones, waarbij ‘stone’ een Britse gewichtsmaat is.

Onderzoekers van de universiteit van Stirling in Schotland voerden een studie uit in Belfast, Bristol en Glasgow. Centraal stond daarin de vraag hoe effectief de inzet van sms-berichten met en zonder financiële prikkels was bij mannen met obesitas. Aan dit gerandomiseerde onderzoek namen 585 mannen met obesitas deel, die gemiddeld 51 jaar oud waren en een gemiddeld gewicht van 118,5 kilo hadden, met een gemiddelde BMI van 37,7.

‘Game of Stones’

De mannen die meededen aan de ‘Game of Stones’ proef werden verdeeld in drie groepen van 195 mannen: de eerste groep ontving dagelijkse sms-berichten met gedragsboodschappen en financiële prikkels, de tweede groep ontving alleen sms-berichten, en de controlegroep kreeg geen sms’jes. De sms-berichten bevatten motiverende teksten, tips van andere mannen en links naar informatieve websites. De financiële prikkels waren gebaseerd op de mate van gewichtsverlies, met een maximum beloning bij een gewichtsverlies van 5% of meer.

Na 12 maanden bleek dat de mannen die sms-berichten met financiële prikkels ontvingen, gemiddeld 5% van hun lichaamsgewicht verloren hadden. De groep die alleen sms-berichten kreeg, verloor gemiddeld 3%, terwijl de controlegroep slechts 1% gewichtsverlies bereikte. Het verschil in gewichtsverlies tussen de groep met financiële prikkels en de controlegroep was statistisch significant.

Financiële beloning

De financiële prikkels waren gebaseerd op het bereiken van specifieke gewichtsverliesdoelen: na drie maanden, zes maanden en twaalf maanden. Aan het begin van de studie werd er omgerekend 465 euro op een rekening gezet voor elke deelnemer. Degenen die hun doelen niet bereikten verloren een deel van die financiële beloning. Ze konden het volledige bedrag behouden als ze aan het einde van de studie nog steeds 10% van hun oorspronkelijke gewicht hadden verloren. In totaal verdienden de mannen gemiddeld bijna 150 euro, waarbij 27 deelnemers inderdaad het volledige bedrag van 465 euro ontvingen.

Angst om geld te verliezen

Bekend is dat mannen, met name uit lagere sociaaleconomische klassen, minder vaak deelnemen aan traditionele dieetprogramma’s. Financiële prikkels bieden dan mogelijk een extra motivatie, vooral voor degenen die normaal gesproken niet actief bezig zijn met hun dieet. Hoofdonderzoeker professor Pat Hoddinott van de University of Stirling legt uit dat dit aansluit bij de economische gedragstheorie, waarbij de angst om geld te verliezen een sterke motivatie vormt.

Alternatief

De onderzoekers denken dat hun studie laat ziendat financiële prikkels, gecombineerd met digitale interventies zoals sms’jes, een effectieve en kostenefficiënte manier kunnen zijn om gewichtsverlies bij mannen met obesitas te bevorderen. Dit biedt een potentieel alternatief voor intensieve, traditionele programma’s en gecombineerde leefstijlinterventies (GLI’s), en kan bijdragen aan het verminderen van gezondheidsongelijkheden. De positieve resultaten suggereren dat verdere implementatie en onderzoek naar langdurige effecten gerechtvaardigd zijn.

Referentie

Hoddinott P, O’Dolan C, Macaulay L, et al. Text Messages With Financial Incentives for Men With Obesity: A Randomized Clinical Trial. JAMA. Published online May 14, 2024. doi:10.1001/jama.2024.7064