Erectiestoornis bij jongere mannen is vaak een voorbode van diabetes type 2 of prediabetes

Impotence, sex problem for men. Male gender symbol with dangling arrow. 3d render.

Dat diabetes type 2 kan leiden voor problemen met de erectie bij mannen is al geruime tijd bekend. Maar een recent retrospectief onderzoek uit de Verenigde Staten lijkt nu ook een omgekeerde associatie aan te tonen: mannen die met erectiele disfunctie worden gediagnosticeerd hebben een grotere kans om ook aan onontdekte prediabetes of diabetes type 2 te lijden. Erectiele disfunctie is een risicofactor voor het ontstaan van deze aandoeningen.

Artsen in de eerstelijnszorg zouden routinematig moeten screenen op hyperglykemie wanneer jongere mannen op consultatie komen omwille van erectiele disfunctie, concluderen de onderzoekers. Een vroegtijdige diagnose van (pre)diabetes leidt tot een snellere opstart van de behandeling die de risico’s van schadelijke gevolgen van deze aandoening op latere leeftijd kunnen verminderen.

Studieopzet

Voor hun onderzoek werden door wetenschappers van de St. Louis University School of Medicine gegevens van ruim 230.000 mannen tussen de 18 en 40 jaar oud bestudeerd. De mediane leeftijd was 28,2 en geen van de mannen had een voorgeschiedenis van hyperglycemie, prediabetes of diabetes type 2. De evaluatieperiode liep van 2088 tot 2022. Van deze groep mannen hadden er 3.131 last van erectiestoornissen bij aanvang van de studie.

Primair eindpunt was prediabetes of diabetes type 2 binnen een periode van twee jaar na de eerste consultatie. Zo’n 8,1% (255) van de patiënten in de groep met erectiele disfunctie ontwikkelde binnen twee jaar prediabetes of diabetes type 2. In de groep zonder erectieproblemen lag dat percentage veel lager, op 3,2%.

Bij de mannen die voor het eerst met erectiele disfunctie gediagnosticeerd werden was er sprake van een 2,5 keer hoger risico van prediabetes en diabetes type 2. Ook na controle voor andere factoren (bijvoorbeeld alcohol- en nicotinegebruik, leefstijl en overgewicht)  bleef het verschil in risico significant. De onderzoekers becijferen dat er een verband tussen erectiele disfunctie en diabetes type 2 alleen is dat neerkomt op een 38% hoger risico. De incidentie van diabetes type 2 was 3,4% bij patiënten met erectiele disfunctie in vergelijking met 1,4% onder patiënten zonder.

Twee diagnoses op een dag

Bij de patiënten met erectiele disfunctie kreeg ongeveer 30% de diagnose erectiele disfunctie en prediabetes of type 2 diabetes op dezelfde dag.  Ongeveer 50% kreeg de diagnose prediabetes of diabetes type 2 binnen een maand na die van erectiele disfunctie. Bij driekwart van de patiënten werd prediabetes of type 2 diabetes binnen een jaar na de diagnose van erectiele disfunctie vastgesteld.

Op dezelfde manier als bij hart- en vaataandoeningen kan erectiele disfunctie dus wel degelijk een voorspellende factor zijn voor prediabetes en diabetes type 2. Voor huisartsen is dit de mogelijkheid om eerder diabetes type 2 vast te stellen bij jonge mannen.

Referentie

Jane Tucker, Joanne Salas, Scott Secrest, Jeffrey F. Scherrer. Erectile dysfunction associated with undiagnosed prediabetes and type 2 diabetes in young adult males: A retrospective cohort study. Preventive Medicine, Volume 174, 2023, 107646, ISSN 0091-7435, https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2023.107646.