Een miljard mensen met osteoartritis in 2050 als er niet meer wordt gedaan aan preventie en betaalbare behandelingen

augustus 2023 Epidemiologie Orthopedie Ouderengeneeskunde Willem van Altena
Arthritis of the finger and thumb joint.

Onderzoekers van de universiteit van Washington in Seattle (Verenigde Staten) schatten dat er in 2020 wereldwijd ongeveer 595 miljoen mensen met artrose leefden. Maar dat aantal zal snel toenemen tot 1 miljard in 2050, voorspellen zijn. De prevalenties van hand-, heup- en knieartrose zullen naar verwachting allemaal stijgen in de komende kwart eeuw. Dat is de strekking van een onderzoek dat recent werd gepubliceerd in The Lancet Rheumatology.

Geen effectieve behandeling

Volgens onderzoeksleider Jaimie Steinmetz, PhD, van het Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) in Seattle zal er geanticipeerd moeten worden op de druk op gezondheidssystemen in de meeste landen, zeker gezien de vergrijzing. “Er is op dit moment geen effectieve behandeling voor artrose, dus het is van cruciaal belang dat we ons richten op strategieën voor preventie, vroegtijdige interventie en het betaalbaarder maken van dure, effectieve behandelingen zoals gewrichtsprothesen in landen met lage en middeninkomens.”

Om de wereldwijde ziektelast van osteoartritis (OA) tussen 1990 en 2020 te onderzoeken – evenals de verwachte gevolgen tot 2050 – zochten Steinmetz en haar collega’s van de Global Disease Burden (GDB) 2021 Osteoarthritis Collaborators naar studies over de ziekte gepubliceerd tussen 1980 en 2019. De onderzoekers definieerden OA aan heup en knie als ziekte die “radiografisch bevestigd” is met een Kellgren-Lawrence graad tussen 2 en 4, schreven ze.

Steinmetz en collega’s gebruikten gegevens van transversale bevolkingsonderzoeken uit 26 landen voor knie-OA, 23 landen voor heup-OA en 42 landen voor hand-OA. De onderzoekers gebruikten bevolkingsschattingen om de wereldwijde ziektelast van OA te voorspellen, met sociaaleconomische factoren als voorspellers.

Toename tot 1 miljard

De onderzoekers meldden dat in 2020 ongeveer 595 miljoen patiënten met OA leven, wat een toename van het aantal gevallen van ongeveer 132,2% sinds 1990 betekent. Het totale aantal gevallen zal volgens de onderzoekers blijven toenemen tot ongeveer 1 miljard in 2050. Specifiek wordt verwacht dat het aantal gevallen van knie-OA met 74,9% zal toenemen, terwijl het aantal gevallen van hand-OA met 48,6en het aantal gevallen van heup-OA met 78,6% zullen toenemen. Andere soorten OA zullen naar verwachting toenemen met 95,1%, denken de onderzoekers.

Volgens de onderzoekers waren vergrijzing, bevolkingsgroei en obesitas de drie belangrijkste factoren die bijdroegen aan de snelle toename van OA-gevallen in de afgelopen drie decennia. In 2020 was obesitas verantwoordelijk voor ongeveer 20% van de invaliditeit gerelateerd aan OA, vergeleken met 16% in 1990.

Lichamelijke inactiviteit

“Gezondheidszorgsystemen en overheden hebben de mogelijkheid om zich in te zetten en deel te nemen aan het identificeren van kwetsbare populaties, het aanpakken van oorzaken van obesitas en het ontwikkelen van managementstrategieën om de progressie van artrose te voorkomen of te vertragen,” zegt medeonderzoeker Liane Ong, PhD. “De rol die lichamelijke inactiviteit speelt bij obesitas en pijn die geassocieerd wordt met artrose kan tegengestelde en onbedoelde negatieve cycli hebben,” voegt ze eraan toe. “Lichamelijk actief zijn kan bijvoorbeeld blessures eerder in het leven voorkomen en kan zelfs gunstig zijn voor iemand met gewrichtspijn. Het is contra-intuïtief, maar gewrichtspijn hebben betekent niet dat we dan maar moeten blijven zitten.”

Referentie

GBD 2021 Osteoarthritis Collaborators; Global, regional, and national burden of osteoarthritis, 1990–2020 and projections to 2050: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021. The Lancet Rheumatology, september 2023. DOI: https://doi.org/10.1016/S2665-9913(23)00163-7