Een met suiker gezoet drankje per dag kan het risico op leverkanker met 85% verhogen

augustus 2023 Epidemiologie Oncologie Voedingsleer Willem van Altena

Het drinken van suikerrijke dranken, zoals frisdranken en vruchtensappen, wordt in verband gebracht met een grotere kans op overgewicht, hart- en vaatziekten en diabetes. Maar onderzoekers in de Verenigde Staten hebben bij postmenopauzale vrouwen nu ook een mogelijk verband aangetoond tussen het drinken van met suiker gezoete dranken en een hoger risico op leverkanker.

In de Verenigde Staten consumeren twee op de drie volwassenen elke dag suikerrijke dranken. Maar wie elke dag minstens een met suiker gezoet drankje drinkt verhoogt de kans op leverkanker significant, en dat geldt ook voor sterfte aan chronische leverziekten. De inname van suikerhoudende dranken kan insulineresistentie en ontsteking bevorderen, die sterk betrokken zijn bij levercarcinogenese en levergezondheid.

Preventie

Het onderzoek werd gedaan door een team van onderzoekers het Brigham and Women’s Hospital en de Harvard Medical School in de Verenigde Staten, onder leiding van postdoctoraal onderzoeker Longgang Zhao. Zij stelde vast dat er maar weinig epidemiologische studies naar dieetfactoren en sterfte aan leverkanker en chronische leverziekten bestaan. Zij meende dat identificatie van nieuwe voedingsfactoren informatie kan opleveren over de etiologie van de ziekte en primaire preventiestrategieën voor de sterfte aan leverkanker en chronische leverziekten kan opleveren.

Om de associatie tussen met suiker gezoete en kunstmatig gezoete dranken en het risico op sterfte door leverkanker en chronische leverziekten te beoordelen, gebruikten Zhao en collega’s gegevens van 98.786 postmenopauzale vrouwen (in de leeftijd van 50-79 jaar) die van 1993 tot 1998 deelnamen aan het Women’s Health Initiative.

Vragenlijst

De onderzoekers stelden de drankinname vast op basis van een vragenlijst over voedselfrequentie die bij aanvang werd ingevuld. Hieruit bleek dat 6,8% van de vrouwen één of meer porties suikerhoudende dranken per dag consumeerde. Bij de 3-jaar follow-up consumeerde 13,1% ten minste één portie kunstmatig gezoete dranken per dag.

Tijdens een mediane follow-up van 20,9 jaar ontwikkelden 207 vrouwen leverkanker en stierven 148 vrouwen aan een chronische leverziekte.

Trends

Degenen die minstens één portie met suiker gezoete dranken per dag consumeerden hadden een significant hoger risico op leverkanker vergeleken met degenen die er drie of minder per maand consumeerden (18 vs. 10,3 per 100.000 persoonsjaren; aangepaste Hazard Ratio [HR] = 1,85; 95% BI, 1,16-2,96). Een vergelijkbare trend werd gerapporteerd voor de sterfte aan chronische leverziekten (17,7 vs. 7,1 per 100.000 persoonsjaren; HR = 1,68; 95%BCI, 1,03-2,75). De cijfers komen neer op een 85% hoger risico op het ontwikkelen van leverkanker en een 68% hoger risico op sterfte door chronische leverziekte.

Geen causaal verband

Zhao ziet in deze bevindingen, die in verder onderzoek bevestigd moeten worden, een aanleiding om het verminderen van de consumptie van suikerhoudende dranken een onderdeel te maken van een volksgezondheidsstrategie om de leverziektelast te verminderen. Ze merkt tevens op dat het in deze studie gaat om een observationeel verband en geen causaal verband.

Referentie

Zhao L, Zhang X, Coday M, et al. Sugar-Sweetened and Artificially Sweetened Beverages and Risk of Liver Cancer and Chronic Liver Disease Mortality. JAMA. 2023;330(6):537–546. doi:10.1001/jama.2023.12618