Derde editie Handboek ‘Voeding en Kanker’ kiest voor multidisciplinaire aanpak

Loving adult blond woman in 50s feeds vegetable soup to her ill father sitting up in bed with eyes closed at home

De relatie tussen voeding en kanker omvat allerlei facetten. Er komt steeds meer wetenschappelijk bewijs over de relatie tussen het ontstaan van kanker, of juist het voorkomen ervan. Daarnaast speelt er nog de voedingsproblematiek tijdens en na de behandeling. Steeds duidelijker wordt dat gerichte voedingsinterventies onderdeel van zo’n behandeling dienen te zijn. Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) heeft daarom eerder deze maand een derde, geheel herziene druk van het Handboek ‘Voeding bij kanker’ uitgebracht. Tegelijk kwam een nieuwe folder ‘Eten en drinken in de laatste fase van het leven’ uit.

De nieuwste editie van het Handboek volgt de nieuwste ontwikkelingen in de (oncologische) diëtetiek. Het bevat een overzicht van de huidige kennis over de relatie tussen voeding en het ontstaan van kanker, over de voedingsproblematiek tijdens en na de behandeling, en over de mogelijkheden om via gerichte voedingsinterventie goede zorg te verlenen. Ook is er aandacht voor wat er gebeurt nadat een behandeling afgerond is: in hoeverre kunnen dieet- en leefstijlkeuzes bijdragen aan de kwaliteit van het leven, en kunnen ze helpen een eventuele terugkeer van de kanker te voorkomen?

Multidisciplinair

Het nieuwe Handboek kenmerkt zich door een multidisciplinaire aanpak. Er is niet alleen aan meegewerkt door gespecialiseerde oncologisch diëtisten, maar ook door auteurs uit andere velden van de oncologie zoals de radiotherapie, interne oncologie, fysiotherapie, sportgeneeskunde, revalidatiegeneeskunde, palliatieve zorg en psychologie. Op zich is het Handboek in de eerste plaats bedoend voor diëtisten die patiënten met kanker behandelen. Maar omdat goede voedingszorg een multidisciplinair karakter heeft en de zorg voor de voedingstoestand van kankerpatiënten ook onderdeel is van het professioneel handelen van artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en andere paramedici, is dit handboek ook zeker voor hen bedoeld.

Folder

Daarnaast heeft het IKNL ook een nieuwe folder samengesteld die gaat over eten in de laatste levensfase. Veel mensen hebben in hun laatste weken nauwelijks of geen eetlust meer. De organen werken niet goed meer, en het lichaam laat merken dat eten eigenlijk niet meer nodig is. Dit is een normaal onderdeel van het stervensproces, maar vooral voor naasten is dit erg moeilijk. De folder is specifiek bedoeld voor naasten van een (kanker-)patiënt die binnenkort zal overlijden. Ze komen aan de weet wat zij kunnen verwachten in de eindfase, en hoe ze daarmee om kunnen gaan.  

U kunt het Handboek ‘Voeding bij kanker’ hier bestellen

Bestel of download de gratis folder ‘Eten en drinken in de laatste fase van het leven’ hier