Articles

‘Plants for Joints’: een multidisciplinaire leefstijlinterventie met plantaardige voeding voor mensen met reumatoïde artritis en artrose

NTvL - 2023, nummer 4, december 2023

drs. C.A. Wagenaar , drs. W. Walrabenstein , prof. dr. D. van Schaardenburg

SAMENVATTING

Het ‘Plants for Joints’-onderzoek is een multidisciplinaire leefstijlinterventie die bestaat uit een onbewerkt plantaardig voedingspatroon, beweging en stress- en slaapmanagement. Het effect van dit programma werd geëvalueerd in twee gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken bij mensen met reumatoïde artritis (RA) en mensen met artrose in knie of heup in combinatie met metabool syndroom die werden vergeleken met een controlegroep die standaardzorg kreeg. Na de studieduur van vier maanden werd een significante verbetering in ziekteactiviteit gevonden bij deelnemers met RA, evenals verbeteringen in pijn, stijfheid en fysiek functioneren bij mensen met artrose in vergelijking met de controlegroep. Daarnaast leidde de interventie tot verbeteringen in de metabole gezondheid. Het programma werd hoog gewaardeerd door de deelnemers en de voorlopige resultaten van een lopende extensiestudie geven aan dat de effecten grotendeels behouden blijven en dat er gemiddeld minder medicatie wordt gebruikt een jaar na het programma. Momenteel worden stappen gezet om het programma in Nederland te implementeren onder de naam ‘Plants for Health’.

(NED TIJDSCHR LEEFSTIJLGENEESKD 2023;1(4):183–8)

Lees verder