Articles

SMAAK EN REUK BIJ BEHANDELING MET CHEMOTHERAPIE

NTvL - 2023, nummer 2, september 2023

S. van Oort , J. Manenschijn , dr. J.W.B. de Groot , dr. S. Boesveldt , dr. H.S. Brand , dr. O. Visser , prof. dr. ir. C. de Graaf , dr. P.A. Kramer

SAMENVATTING

Smaakverandering en smaakverlies wordt tijdens en na de behandeling met chemotherapie veelvuldig gerapporteerd. Smaakveranderingen kunnen worden veroorzaakt door veranderingen op het niveau van de smaakpapillen, door reukveranderingen of door veranderde speekselvloed of speekselsamenstelling. Onderzoek naar smaakveranderingen is complex en belastend voor de patiënt. Hierdoor is er slechts een beperkt aantal studies met homogene groepen die longitudinaal worden vervolgd. Ondanks het ontbreken van uitgebreid onderzoek, kan het bespreken van de problematiek en het geven van alledaagse adviezen voor de patiënt van belangrijke meerwaarde zijn.

(NED TIJDSCHR LEEFSTIJLGENEESKD 2023;2:80–4)

Lees verder