Articles

DE REM OP PROTONPOMPREMMERS MET BEHULP VAN ADVIESGESPREKKEN

NTvL - jaargang 2, nummer 3, juni 2024

R. de Kogel BSc, dr. C. Brito de Castro

SAMENVATTING

Protonpompremmers (‘proton pump inhibitors’; PPI’s) zijn sterke maagzuurremmers en worden breed ingezet bij maagklachten en ter preventie van maagcomplicaties. Uit onderzoek van Zorginstituut Nederland is gebleken dat 45% van de PPI-gebruikers deze medicatie inneemt zonder adequate klinische indicatie.1 Het hier gepresenteerde onderzoek, uitgevoerd in BENU Apotheek West-Gouwe, evalueert de effectiviteit van een consult met leefstijladviezen bij het reduceren van onnodig langdurig gebruik van protonpompremmers. De studie toont aan dat het consult significant bijdraagt aan het verminderen van chronisch PPI-gebruik, met een hoger succespercentage in de interventiegroep vergeleken met de controlegroep. Deze bevindingen benadrukken de waardevolle rol van apotheken in het beheer van langdurig medicatiegebruik en onderstrepen het belang van leefstijlinterventies in de zorg.

(NED TIJDSCHR LEEFSTIJLGENEESKD 2024;2(3):114–9)

Lees verder