Articles

HET DARMMICROBIOOM ALS REGISSEUR VAN ONS IMMUUNSYSTEEM

NTvL - 2023, nummer 1, mei 2023

dr. J. Penders , dr. N. van Best

SAMENVATTING

Veranderingen in de samenstelling van het menselijke microbioom ━ de verzameling van alle micro-organismen in en op ons lichaam ━ worden in verband gebracht met verschillende inflammatoire en (auto)immuunziekten. Hoewel de precieze rol van het microbioom bij het ontstaan en beloop van deze ziekten nog niet geheel duidelijk is, beginnen we steeds meer te begrijpen over de complexe interacties tussen de microben en hun gastheer en het belang hiervan voor de ontwikkeling en homeostase van het immuunsysteem.

Dit artikel beschrijft de huidige kennis over deze gastheer-microbe-interacties en de rol van verstoringen in het microbioom bij het ontstaan van ontstekingsziekten, in het bijzonder allergie en astma.

(NED TIJDSCHR LEEFSTIJLGENEESKD 2023;1:22–8)

Lees verder