Articles

DE NURSE-LED GILL E-HEALTH-INTERVENTIE VOOR SOMATISCHE SCREENING EN LEEFSTIJLBEVORDERING BIJ MENSEN MET EEN ERNSTIGE PSYCHIATRISCHE AANDOENING

NTvL - 2023, nummer 2, september 2023

M.M. Hoogervorst MSc, dr. E. Krijnen-de Bruin , prof. dr. N. Boonstra , dr. M.C. Adriaanse , prof. dr. B. van Meijel

SAMENVATTING

Mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) hebben een sterk verminderde levensverwachting in vergelijking met de algemene populatie, vooral veroorzaakt door fysieke aandoeningen. Een ongezonde leefstijl speelt een belangrijke rol in de verminderde levensverwachting bij mensen met EPA. Ter bevordering van de fysieke gezondheid van deze doelgroep is de nurse-led e-health-interventie GILL (Gezondheid in Lichaam en Leefstijl) ontwikkeld voor somatische screening en het stimuleren van een gezonde(re) leefstijl. Door het uitvoeren van een cluster-gerandomiseerde studie (RCT) wordt onderzocht of de GILL e-health-interventie effectiever is dan de standaardzorg in het verbeteren van de fysieke gezondheid en leefstijl van mensen met EPA. De primaire uitkomstmaat van deze studie is de score voor de ernst van het metabool syndroom. Naast de RCT wordt een procesevaluatie uitgevoerd om de implementatie en de ervaringen van zowel de deelnemende cliënten als de hulpverleners met de GILL-interventie systematisch te evalueren.

(NED TIJDSCHR LEEFSTIJLGENEESKD 2023;2:102–5)

Lees verder