Articles

ONDERSTEUNING VOOR AMBULANTE LEEFSTIJLINTERVENTIES (GOAL!) BIJ EEN ERNSTIGE PSYCHIATRISCHE AANDOENING: EEN QUASI-EXPERIMENTEEL STUDIEPROTOCOL

NTvL - 2023, nummer 1, mei 2023

C.R. Noortman-van Meteren MSc, M.M.E. van Schothorst MSc, N.M. den Bleijker MSc, ir. B. Braakhuis-Keuning , dr. J. Deenik

SAMENVATTING

Er is op dit moment geen structurele leefstijlondersteuning in de ambulante zorg voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Gecombineerde Ondersteuning bij Ambulante Leefstijlinterventies (GOAL!) biedt integrale multidisciplinaire ondersteuning gericht op een duurzame gedragsverandering in leefstijl. Deze studie evalueert de effectiviteit en implementatie van het GOAL!-programma.

(NED TIJDSCHR LEEFSTIJLGENEESKD 2023;1:43–6)

Lees verder