Articles

UPDATE COALITIE LEEFSTIJL IN DE ZORG

NTvL - 2023, nummer 3, oktober 2023

dr. J.J.W. Molema , dr. ir. M.J. van Erk , drs. Y.E. Spies

INLEIDING

In maart 2023 gaf de minister van VWS het startsein voor de Coalitie Leefstijl in de Zorg. Deze Coalitie bestaat uit een groeiende verzameling deelnemers die actief is in en om de zorg, in beleid, op het terrein van wetenschap en innovatie of op een andere manier betrokken is bij leefstijl in de zorg. Gedurende de looptijd van de Coalitie, tot eind 2025, wordt u in dit tijdschrift regelmatig op de hoogte gehouden van de werkzaamheden en resultaten van de Coalitie. In dit eerste artikel zetten we uiteen waarom de Coalitie er is, wie betrokken zijn bij de Coalitie, en waar de Coalitie aan werkt en hoe.

(NED TI DSCHR LEEFSTI LGENEESKD 2023;1(3):150–1)

Lees verder