Articles

Samen leefstijlverandering in de wijk stimuleren: maak kennis met de aanpak van 2diabeat

NTvL - jaargang 2, nummer 1, maart 2024

M.J. Ploeg MHCM, D.L. Moeradi MSc, drs. L.M.Jacz-Kruithof

SAMENVATTING

2diabeat is een initiatief van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), Diabetes Fonds, Diabetesvereniging Nederland (DVN), VitaValley en BeBright die zich samen inzetten om de opmars van diabetes type 2 tegen te gaan. Zij hebben een integrale aanpak ontwikkeld waarin lokale professionals en bewoners samenwerken aan gezondheidsbevordering in hun wijk of dorp. Door deze brede insteek doet de aanpak meer dan alleen diabetes type 2 tegengaan. Een belangrijke rol in de aanpak spelen de ‘lokale aanjagers’: lokale sleutelfiguren die in hun eigen wijk medestanders verzamelen en actief aan de slag gaan om een lokale preventie-infrastructuur tot stand te brengen. Het landelijke 2diabeat-team zoekt lokale enthousiastelingen en versterkt en ondersteunt hen. 2diabeat is onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord.

(NED TIJDSCHR LEEFSTIJLGENEESKD 2024;2(1):19–25)

Lees verder