Articles

24-UURSRITME IN LICHT EN DONKER ALS BASIS VOOR DE OPTIMALE TIMING VAN LEEFSTIJLINTERVENTIES

NTvL - 2023, nummer 4, december 2023

dr. A.L. Opperhuizen , dr. M.C.M. Gordijn

Deze editorial hoort bij de bijdrage van De Rijk MG, Oosterman JE, getiteld ‘Loop niet uit de pas: de interne klok als aangrijpingspunt voor leefstijlinterventies.’

(NED TIJDSCHR LEEFSTIJLGENEESKD 2023;1(4):167–8)

Lees verder